Rapportage Integratie en Samenleven 2022

Integratie en samenleven 2022

Erratum:

29-11-2022

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de tekst over huwelijkspartnerkeuze in hoofdstuk 1 werden twee verkeerde cijfers genoemd.

In de longread en de PDF is de tekst aangepast met de juiste cijfers.

20-03-2023

Tabel 1.9 is aangepast, omdat de cijfers over het aandeel in Nederland geboren onder de totale bevolking onjuist waren. Ook bij overige landen, in de onderste regel, werden verkeerde cijfers genoemd.

Figuur 6.3a is aangepast, omdat het totaalcijfer van personen geboren in Nederland met één of twee ouders geboren in het buitenland onjuist was.

De Rapportage Integratie en Samenleven 2022 beschrijft hoe verschillende herkomstgroepen zich verhouden tot het gemiddelde van de totale Nederlandse bevolking. Voor de verschillende herkomstgroepen in de Nederlandse samenleving wordt aan de hand van diverse thema’s in beeld gebracht wat de verschillen en overeenkomsten zijn ten opzichte van het gemiddelde van de totale Nederlandse bevolking. De thema’s die hierbij aan bod komen zijn: bevolking, wonen, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Het rapport behandelt de vraag of de verschillen afnamen in de afgelopen jaren en of de tweede generatie, die in Nederland werd geboren, naar het gemiddelde toe beweegt ten opzichte van migranten die in het buitenland werden geboren.

Daarnaast bevat de rapportage drie verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op verschillen tussen herkomstgroepen in ziekenhuisopname als gevolg van COVID-19 besmetting. Het tweede hoofdstuk behandelt de schoolloopbanen van de tweede generatie. Het derde hoofdstuk toont de inkomensmobiliteit tussen familiegeneraties naar herkomst.
Deels bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.