Jaarrapport Integratie 2020

Omslag jaarrapport integratie 2020
Het Jaarrapport Integratie beschrijft de mate waarin mensen met en zonder een migratieachtergrond naar elkaar toegroeien.

Het Jaarrapport 2020 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Het rapport besteedt hierbij specifiek aandacht aan mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond, vluchtelingengroepen en migranten uit de nieuwe EU-lidstaten zoals Polen en Roemenië.

Verder bevat het rapport drie verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het tweede hoofdstuk behandelt de rol van gezin, opleiding en migratieachtergrond bij veroordeelde jongvolwassenen. Het derde hoofdstuk toont de familienetwerken van niet-westerse oudere migranten.

Deels bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.