Hoeveel immigranten komen naar Nederland?

Bevolkingsontwikkeling

Reden voor immigratie

Belangrijkste inkomstenbron

Vertrek van immigranten

Meer weten over immigratie?

Een uitgebreide analyse van de migratie naar herkomst en motief staat in het hoofdstuk bevolking in de Rapportage Integratie en Samenleven 2022.

Bronnen

Relevante links