Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit


In deze tabel staan de aantallen verleende verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd (verblijfsvergunningen die voor de eerste keer worden verleend). De vergunningen worden onderscheiden naar de verblijfsgrond waarop de vergunningen zijn verleend en naar de nationaliteit van de betrokken personen. In de tabel zijn zowel asielvergunningen als reguliere verblijfsvergunningen opgenomen. Reguliere vergunningen worden verleend aan niet-Nederlanders die bijvoorbeeld komen om te werken, om te studeren of in verband met gezinshereniging of gezinsvorming. Ook kinderen van niet-Nederlanders die in Nederland zijn geboren en niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit hebben een verblijfsvergunning nodig. Vanaf 1-4-2014 worden er door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) ook gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid uitgegeven. Deze zijn vanaf het jaar 2014 opgenomen in deze tabel. Voor alle in de tabel opgenomen vergunningen geldt dat ze een geldigheidsduur hebben van 3 maanden of meer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers met uitzondering van het jaar 2019. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door het CBS meegenomen.

Wijzigingen per mei 2020:
De voorlopige cijfers over het jaar 2019 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei 2021 komen de cijfers over 2020 beschikbaar.

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Nationaliteit Perioden Verblijfsvergunning asiel Totaal verblijfsvergunningen asiel (aantal) Verblijfsvergunning asiel Vluchtelingenstatus / Subsidiaire status (aantal) Verblijfsvergunning asiel Humanitaire redenen (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefTotaal verblijfsvergunning regulier (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefGezinshereniging / gezinsvormingTotaal gezinshereniging / gezinsvorming (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefGezinshereniging / gezinsvormingEchtgenote / echtgenoot (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefGezinshereniging / gezinsvormingMinderjarig kind (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefGezinshereniging / gezinsvormingOverige gezinshereniging (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefStudie (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefArbeid als werknemer of zelfstandigeTotaal arbeid (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefArbeid als werknemer of zelfstandigeKenniswerker / Blue Card (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefArbeid als werknemer of zelfstandigeOnderzoeker (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefArbeid als werknemer of zelfstandigeOverige arbeid (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefOverige reguliere vergunningSlachtoffer mensenhandel (aantal) Verblijfsvergunning regulier naar motiefOverige reguliere vergunningOverig regulier (aantal) GVVA (aantal)
Totaal 2008 6.090 . . 56.495 24.085 11.650 9.770 2.665 8.850 11.615 6.410 865 4.340 0 11.945
Totaal 2009 8.490 4.475 4.015 48.000 23.080 11.195 8.860 3.020 9.945 10.435 4.895 1.305 4.235 0 4.545
Totaal 2010 8.680 5.300 3.380 45.800 21.565 10.905 8.100 2.560 10.510 10.450 5.530 1.485 3.430 0 3.275
Totaal 2011 8.380 6.040 2.345 46.690 22.325 11.730 8.220 2.375 10.700 10.960 5.595 1.615 3.750 340 2.365
Totaal 2012 5.920 4.315 1.605 45.240 21.160 10.015 8.540 2.605 10.745 10.920 5.515 1.690 3.715 320 2.095
Totaal 2013 9.545 4.695 4.850 55.195 25.375 12.255 11.065 2.055 12.880 12.675 7.045 2.365 3.260 210 4.055
Totaal 2014 18.620 12.465 6.155 50.950 22.115 11.520 9.505 1.090 12.745 11.780 7.130 2.310 2.340 180 4.125 545
Totaal 2015 31.085 16.895 14.190 55.605 21.685 11.075 9.210 1.395 15.265 13.310 7.930 2.420 2.960 135 5.215 1.160
Totaal 2016 34.250 21.990 12.260 61.505 24.960 12.590 10.600 1.770 16.315 14.620 9.125 2.520 2.975 120 5.485 935
Totaal 2017 25.815 10.565 15.250 71.580 30.970 13.735 12.340 4.890 17.240 17.745 11.310 2.750 3.685 155 5.480 1.785
Totaal 2018 12.445 5.335 7.110 79.620 34.035 15.265 13.770 5.005 18.470 20.885 13.510 3.065 4.310 290 5.940 2.050
Totaal 2019* 11.890 6.940 4.950 90.240 38.655 17.045 15.655 5.955 20.180 22.030 14.335 3.240 4.455 385 8.995 2.590
Bron: CBS.
Verklaring van tekens