Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd en geslacht per regio. Overledenen worden getoond naar de gemeente van inschrijving. Van de volgende regio's zijn gegevens beschikbaar: landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2018 zijn definitief, cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 december 2019:
Een onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geslacht' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2020 verschijnen er definitieve cijfers over 2019.

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Totaal alle onderliggende doodsoorzaken (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziektenTotaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.1 Tuberculose (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.3 Virale hepatitis (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.4 AIDS (aantal) 1 Infectieuze en parasitaire ziekten1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) 2 NieuwvormingenTotaal nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingenTotaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.2 Kw. nv. van slokdarm (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.3 Kw. nv. van maag (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.4 Kw. nv. van dikke darm (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.9 Kw. nv. van strottehoofd (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.11 Melanoom van huid (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.12 Kw. nv. van borst (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.15 Kw. nv. van eierstok (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.16 Kw. nv. van prostaat (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.18 Kw. nv. van urineblaas (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel (aantal) 2 Nieuwvormingen2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) 2 Nieuwvormingen2.2 Overige nieuwvormingen (aantal) 3 Zktn bloed, bloedvormende organen en.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktnTotaal endocriene, voedings-, stofw. z.. (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn4.1 Suikerziekte (aantal) 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. (aantal) 5 Psychische stoornissenTotaal psychische stoornissen (aantal) 5 Psychische stoornissen5.1 Psychische stoornissen door alcohol (aantal) 5 Psychische stoornissen5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. (aantal) 5 Psychische stoornissen5.3 Overige psychische stoornissen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigenTotaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen6.1 Hersenvliesontsteking (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen6.2 Ziekte van Parkinson (aantal) 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelselTotaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.1 Ziekten van de kransvatenTotaal ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.1 Ziekten van de kransvaten7.1.1 Acuut hartinfarct (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.1 Ziekten van de kransvaten7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.2 Overige hartziekten (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.3 Hersenvaatletsels (aantal) 7 Ziekten van hart en vaatstelsel7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganenTotaal ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.1 Griep (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.2 Longontsteking (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.3 Chron. aand. onderste luchtwegenTotaal chronische aand. onderste lucht.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen8.3.1 Astma (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. (aantal) 8 Ziekten van de ademhalingsorganen8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganenTotaal ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.2 Chronische leveraandoeningenTotaal chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.2 Chronische leveraandoeningen9.2.1 Chronische leveraand. alcohol (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.2 Chronische leveraandoeningen9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen (aantal) 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen (aantal) 10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel (aantal) 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfslTotaal ziekten spieren, beend., bindwfsl (aantal) 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl11.1 Reumatoïde artritis en artrose (aantal) 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl (aantal) 12 Ziekten urinewegen en gesl.organenTotaal zktn urinewegen en gesl. organen (aantal) 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen12.1 Ziekten van nier en urineleider (aantal) 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen (aantal) 13 Complicaties zwangerschap, bevallin.. (aantal) 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode (aantal) 15 Aangeboren afwijkingenTotaal aangeboren afwijkingen (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten (aantal) 15 Aangeboren afwijkingen15.3 Overige aangeboren afwijkingen (aantal) 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldnTotaal symp. en onvoll. omschr. ziekten (aantal) 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn16.1 Wiegendood (aantal) 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken (aantal) 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzakenTotaal uitwendige doodsoorzaken (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 OngevallenTotaal ongevallen (aantal) 17.1 Ongevallen17.1.1 VervoersongevallenTotaal vervoersongevallen (aantal) 17.1 Ongevallen17.1.1 Vervoersongevallen17.1.1.1 Wegverkeersongevallen (aantal) 17.1 Ongevallen17.1.1 Vervoersongevallen17.1.1.2 Overige vervoersongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.2 Accidentele val (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.3 Accidentele verdrinking (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.4 Accidentele vergiftiging (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen17.1.5 Overige ongevallen (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.2 Zelfdoding (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.3 Moord en doodslag (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend (aantal) 17 Uitwendige doodsoorzaken17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1996 137.561 1.601 127 48 47 327 1.052 38.271 37.220 461 1.070 1.926 3.205 971 249 349 1.729 228 8.571 427 3.577 230 387 1.058 2.458 822 1.075 2.993 5.434 1.051 362 4.080 3.143 937 4.173 185 15 3.973 2.934 82 811 2.041 51.313 20.562 15.258 5.304 11.894 12.232 6.625 13.055 261 5.526 6.488 39 6.449 780 5.160 437 740 430 310 3.983 485 894 274 620 2.657 1.501 1.156 23 520 629 86 170 373 6.095 50 3.996 2.049 5.309 3.372 1.314 1.198 116 1.605 71 86 296 1.577 211 77 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2017 150.214 3.132 23 8 31 25 3.045 46.556 44.908 664 1.884 1.246 3.720 1.383 791 424 2.865 239 10.396 796 3.133 206 493 1.042 2.865 896 1.250 3.588 7.027 1.648 510 3.567 2.781 786 12.598 508 45 12.045 8.430 72 1.910 6.448 38.153 8.337 4.947 3.390 13.415 9.199 7.202 12.965 490 3.540 7.016 160 6.856 1.919 4.475 115 881 424 457 3.479 300 1.173 439 734 3.305 2.011 1.294 3 374 471 44 93 334 6.231 10 3.296 2.925 7.971 5.183 624 573 51 4.032 85 224 218 1.917 132 28 711
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2018 153.363 3.323 28 13 30 24 3.228 46.657 44.770 711 1.975 1.108 3.703 1.346 786 435 2.892 220 10.374 793 3.088 217 532 987 2.896 873 1.280 3.548 7.006 1.887 543 3.570 2.694 876 13.017 564 40 12.413 8.973 66 1.889 7.018 37.795 8.439 5.125 3.314 13.114 9.204 7.038 14.044 1.207 3.715 7.085 171 6.914 2.037 4.723 141 892 421 471 3.690 294 1.128 399 729 3.361 2.106 1.255 5 328 507 45 85 377 6.464 12 3.341 3.111 8.631 5.865 685 628 57 4.630 112 196 242 1.829 100 24 813
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2019* 151.885 3.296 20 8 35 27 3.206 46.864 45.024 689 1.995 1.225 3.549 1.277 866 391 2.998 218 10.201 749 3.071 216 574 1.065 2.954 971 1.269 3.685 7.061 1.840 564 3.523 2.713 810 12.725 483 62 12.180 8.775 64 1.919 6.792 37.433 8.244 4.899 3.345 12.762 9.288 7.139 12.607 539 3.356 6.968 183 6.785 1.744 4.681 152 871 407 464 3.658 320 1.089 356 733 3.338 2.102 1.236 9 361 503 52 93 358 7.126 13 4.027 3.086 8.671 5.917 671 617 54 4.720 76 204 246 1.811 109 36 798
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 1996 30.330 337 24 6 12 55 240 8.542 8.319 112 295 410 719 202 63 61 398 54 1.844 93 801 53 90 240 563 178 255 679 1.209 223 67 899 664 235 990 51 5 934 599 19 181 399 11.316 4.514 3.495 1.019 2.701 2.687 1.414 2.918 53 1.298 1.396 7 1.389 171 1.216 120 156 96 60 940 140 207 64 143 599 341 258 7 98 128 18 41 69 1.153 5 747 401 1.114 683 195 181 14 382 13 14 79 327 66 26 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 2017 30.873 678 3 4 10 5 656 9.556 9.223 139 381 253 740 273 170 77 663 41 2.124 154 659 51 115 190 569 170 259 737 1.458 333 115 726 549 177 2.700 101 12 2.587 1.590 14 373 1.203 7.621 1.772 1.054 718 2.590 1.819 1.440 2.749 157 720 1.461 29 1.432 411 990 26 221 110 111 743 97 214 79 135 712 438 274 1 70 90 12 17 61 1.347 3 833 511 1.617 1.099 105 95 10 890 19 44 41 326 29 5 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 2018 31.532 673 8 2 7 6 650 9.567 9.173 150 401 221 724 288 177 68 617 42 2.086 158 652 61 109 211 642 149 262 750 1.405 394 112 804 584 220 2.820 129 9 2.682 1.732 12 387 1.333 7.380 1.642 1.026 616 2.619 1.813 1.306 2.802 251 725 1.445 38 1.407 381 1.064 34 209 102 107 821 94 234 90 144 715 419 296 0 77 104 7 20 77 1.484 2 903 579 1.870 1.262 117 105 12 1.039 27 35 44 364 31 5 208
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 2019* 30.871 681 7 3 10 10 651 9.422 9.070 152 417 246 698 261 182 67 635 49 2.008 148 634 45 88 194 616 166 259 779 1.426 352 103 770 590 180 2.650 108 15 2.527 1.765 13 397 1.355 7.247 1.584 929 655 2.495 1.770 1.398 2.598 155 695 1.399 43 1.356 349 964 37 168 84 84 759 88 230 82 148 755 460 295 2 78 117 7 26 84 1.577 5 1.031 541 1.824 1.248 93 83 10 1.046 16 42 51 336 31 11 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 1996 7.649 96 8 1 2 18 67 1.994 1.940 26 72 78 188 44 10 10 93 14 422 18 187 14 20 58 130 46 56 175 279 54 20 213 163 50 281 16 2 263 153 5 56 92 2.948 1.230 969 261 647 716 355 738 14 341 338 2 336 45 321 27 39 22 17 255 39 60 19 41 168 105 63 3 19 26 3 10 13 293 2 191 100 277 150 34 32 2 97 1 1 17 94 17 10 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2017 6.916 131 0 0 2 1 128 2.020 1.957 24 70 57 169 61 31 12 153 5 472 30 139 7 19 42 127 33 59 150 297 63 28 193 141 52 620 19 3 598 344 3 86 255 1.731 430 259 171 558 446 297 631 36 144 367 7 360 84 195 4 54 29 25 137 18 60 23 37 169 106 63 0 15 18 2 3 13 388 1 273 114 355 233 25 24 1 186 3 10 9 75 11 2 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2018 7.060 145 4 0 2 1 138 1.961 1.885 34 77 41 166 48 39 14 129 11 462 28 114 10 27 42 129 36 46 167 265 76 29 199 153 46 700 34 4 662 357 2 83 272 1.609 362 213 149 514 419 314 608 51 152 322 12 310 83 261 11 48 23 25 202 17 54 19 35 178 107 71 0 16 27 2 8 17 448 0 318 130 451 299 27 23 4 251 4 7 10 96 12 0 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2019* 6.997 147 2 0 1 1 143 2.062 1.986 29 92 51 149 67 45 17 147 8 455 32 149 13 19 39 143 32 44 155 300 76 21 197 147 50 671 28 3 640 372 7 85 280 1.608 378 212 166 517 379 334 589 37 148 327 14 313 77 209 6 32 14 18 171 28 59 27 32 182 107 75 1 16 22 2 4 16 380 1 257 122 433 274 20 19 1 230 2 10 12 85 14 1 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 1996 5.254 76 5 1 1 16 53 1.329 1.291 23 49 55 124 30 6 8 73 7 298 11 129 8 12 36 81 26 41 102 172 38 11 153 117 36 201 12 2 187 89 1 36 52 2.038 858 681 177 435 496 249 507 7 232 238 2 236 30 225 17 30 18 12 178 33 38 11 27 115 71 44 3 14 15 0 7 8 213 2 146 65 194 104 22 20 2 71 1 1 9 64 12 9 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2017 4.156 87 0 0 1 0 86 1.156 1.117 14 39 34 96 39 16 7 88 4 290 18 76 3 9 21 64 19 35 83 162 39 16 119 80 39 420 15 3 402 212 1 49 162 984 250 145 105 315 258 161 392 20 86 232 4 228 54 117 3 32 17 15 82 10 36 13 23 96 63 33 0 10 13 1 2 10 264 1 184 79 224 147 18 17 1 110 3 9 7 45 6 2 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2018 4.228 96 3 0 2 1 90 1.066 1.027 24 42 27 83 25 22 8 67 9 261 16 62 6 15 17 59 24 27 87 146 39 14 134 102 32 430 27 2 401 196 1 41 154 975 228 135 93 300 266 181 381 28 95 213 9 204 45 174 6 38 18 20 130 10 27 11 16 118 73 45 0 12 21 2 6 13 303 0 226 77 271 175 19 15 4 141 3 6 6 60 10 0 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 's-Gravenhage (gemeente) 2019* 4.091 84 1 0 1 0 82 1.130 1.092 14 49 31 69 38 27 12 77 5 255 16 79 7 11 20 80 14 30 90 168 38 15 128 95 33 430 19 3 408 215 5 55 155 919 222 129 93 291 219 187 354 23 88 204 9 195 39 129 5 22 9 13 102 18 33 15 18 118 74 44 1 9 16 1 3 12 244 1 175 68 248 155 11 11 0 130 2 8 4 50 13 1 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens