Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

Geslacht Leeftijd Geboorteland Regio's Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal) Administratieve opnemingen (aantal) Administratieve afvoeringen (aantal) Saldo administratieve correcties (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2010 154.432 121.351 33.081 39.973 69.874 -29.901
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2015 204.615 149.509 55.106 32.503 55.128 -22.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederland 2022 403.108 179.310 223.798 13.970 37.060 -23.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (inclusief Nederland) Nederland 2010 92.724 79.878 12.846 27.913 44.498 -16.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (inclusief Nederland) Nederland 2015 114.706 102.717 11.989 23.379 37.362 -13.983
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (inclusief Nederland) Nederland 2022 261.015 137.273 123.742 9.818 27.798 -17.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokko) Nederland 2010 11.991 7.277 4.714 2.149 5.610 -3.461
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokko) Nederland 2015 13.948 6.864 7.084 1.623 3.573 -1.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika (exclusief Marokko) Nederland 2022 19.458 5.292 14.166 886 2.034 -1.148
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Nederland 2010 11.895 8.452 3.443 817 3.273 -2.456
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Nederland 2015 15.491 10.402 5.089 675 2.279 -1.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... Nederland 2022 22.649 11.090 11.559 407 1.298 -891
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Nederland 2010 22.851 15.245 7.606 1.582 6.614 -5.032
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Nederland 2015 47.863 17.573 30.290 1.435 5.016 -3.581
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië (exclusief Indonesië en Turkije) Nederland 2022 70.021 17.542 52.479 977 3.088 -2.111
Totaal mannen en vrouwen Totaal Indonesië Nederland 2010 1.560 1.230 330 255 592 -337
Totaal mannen en vrouwen Totaal Indonesië Nederland 2015 1.782 1.382 400 153 375 -222
Totaal mannen en vrouwen Totaal Indonesië Nederland 2022 2.495 1.154 1.341 49 138 -89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko Nederland 2010 2.371 1.541 830 1.611 2.070 -459
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko Nederland 2015 1.963 1.402 561 1.100 1.339 -239
Totaal mannen en vrouwen Totaal Marokko Nederland 2022 4.128 1.033 3.095 385 636 -251
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname Nederland 2010 2.148 1.641 507 2.267 2.672 -405
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname Nederland 2015 1.698 1.878 -180 1.501 1.705 -204
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname Nederland 2022 2.715 868 1.847 386 498 -112
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije Nederland 2010 4.460 3.099 1.361 1.320 2.194 -874
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije Nederland 2015 3.747 4.520 -773 993 1.700 -707
Totaal mannen en vrouwen Totaal Turkije Nederland 2022 15.096 3.056 12.040 356 729 -373
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Tevens zijn de cijfers over de administratieve correcties (administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) opgenomen in de tabel. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, geboorteland en regio.

In deze tabel zijn de gegevens met betrekking tot immigratie uit een land beschikbaar als er 1000 of meer personen naar Nederland immigreren, op ongeacht welke periode in deze tabel.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 4 mei 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van 'Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio; 2010-2021'. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden.
- De grens voor een geboorteland om in de tabel te worden opgenomen is gewijzigd naar 1000 of meer personen die naar Nederland immigreren in ongeacht welke periode in de tabel.
- De geboortelanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa).
- Door gebruik te maken van een verbeterde manier van afleiden van de 'Europese Unie (exclusief Nederland)' kunnen kleine verschillen voorkomen ten opzichte van de stopgezette tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.
Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Administratieve opnemingen
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Administratieve afvoeringen
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.