Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Leeftijd Prognose(-interval) Regio-indeling 2018 Perioden Totale bevolking (x 1 000)
Totaal Prognose Nederland 2020 17.378,2
Totaal Prognose Nederland 2025 17.729,3
Totaal Prognose Nederland 2030 18.031,3
Totaal Prognose Nederland 2035 18.269,3
Totaal Prognose Nederland 2040 18.421,4
Totaal Prognose Nederland 2045 18.495,6
Totaal Prognose Nederland 2050 18.527,2
Totaal Prognose Groningen (PV) 2020 586,8
Totaal Prognose Groningen (PV) 2025 588,1
Totaal Prognose Groningen (PV) 2030 586,4
Totaal Prognose Groningen (PV) 2035 581,5
Totaal Prognose Groningen (PV) 2040 574,3
Totaal Prognose Groningen (PV) 2045 566,8
Totaal Prognose Groningen (PV) 2050 559,0
Totaal Prognose Friesland (PV) 2020 647,8
Totaal Prognose Friesland (PV) 2025 644,8
Totaal Prognose Friesland (PV) 2030 642,0
Totaal Prognose Friesland (PV) 2035 639,2
Totaal Prognose Friesland (PV) 2040 634,4
Totaal Prognose Friesland (PV) 2045 626,7
Totaal Prognose Friesland (PV) 2050 617,8
Totaal Prognose Drenthe (PV) 2020 490,9
Totaal Prognose Drenthe (PV) 2025 486,6
Totaal Prognose Drenthe (PV) 2030 485,2
Totaal Prognose Drenthe (PV) 2035 485,0
Totaal Prognose Drenthe (PV) 2040 484,2
Totaal Prognose Drenthe (PV) 2045 480,6
Totaal Prognose Drenthe (PV) 2050 475,8
Totaal Prognose Overijssel (PV) 2020 1.158,7
Totaal Prognose Overijssel (PV) 2025 1.166,1
Totaal Prognose Overijssel (PV) 2030 1.169,4
Totaal Prognose Overijssel (PV) 2035 1.170,5
Totaal Prognose Overijssel (PV) 2040 1.168,2
Totaal Prognose Overijssel (PV) 2045 1.161,7
Totaal Prognose Overijssel (PV) 2050 1.152,4
Totaal Prognose Flevoland (PV) 2020 419,3
Totaal Prognose Flevoland (PV) 2025 435,4
Totaal Prognose Flevoland (PV) 2030 452,4
Totaal Prognose Flevoland (PV) 2035 468,8
Totaal Prognose Flevoland (PV) 2040 480,9
Totaal Prognose Flevoland (PV) 2045 488,9
Totaal Prognose Flevoland (PV) 2050 495,7
Totaal Prognose Gelderland (PV) 2020 2.078,8
Totaal Prognose Gelderland (PV) 2025 2.107,1
Totaal Prognose Gelderland (PV) 2030 2.130,5
Totaal Prognose Gelderland (PV) 2035 2.148,6
Totaal Prognose Gelderland (PV) 2040 2.157,9
Totaal Prognose Gelderland (PV) 2045 2.158,1
Totaal Prognose Gelderland (PV) 2050 2.152,7
Totaal Prognose Utrecht (PV) 2020 1.315,1
Totaal Prognose Utrecht (PV) 2025 1.360,2
Totaal Prognose Utrecht (PV) 2030 1.399,5
Totaal Prognose Utrecht (PV) 2035 1.426,3
Totaal Prognose Utrecht (PV) 2040 1.445,7
Totaal Prognose Utrecht (PV) 2045 1.457,2
Totaal Prognose Utrecht (PV) 2050 1.464,2
Totaal Prognose Noord-Holland (PV) 2020 2.879,4
Totaal Prognose Noord-Holland (PV) 2025 2.973,3
Totaal Prognose Noord-Holland (PV) 2030 3.051,8
Totaal Prognose Noord-Holland (PV) 2035 3.113,6
Totaal Prognose Noord-Holland (PV) 2040 3.155,5
Totaal Prognose Noord-Holland (PV) 2045 3.182,6
Totaal Prognose Noord-Holland (PV) 2050 3.201,7
Totaal Prognose Zuid-Holland (PV) 2020 3.745,3
Totaal Prognose Zuid-Holland (PV) 2025 3.869,2
Totaal Prognose Zuid-Holland (PV) 2030 3.971,2
Totaal Prognose Zuid-Holland (PV) 2035 4.053,9
Totaal Prognose Zuid-Holland (PV) 2040 4.116,3
Totaal Prognose Zuid-Holland (PV) 2045 4.161,9
Totaal Prognose Zuid-Holland (PV) 2050 4.198,7
Totaal Prognose Zeeland (PV) 2020 383,6
Totaal Prognose Zeeland (PV) 2025 384,0
Totaal Prognose Zeeland (PV) 2030 384,6
Totaal Prognose Zeeland (PV) 2035 384,9
Totaal Prognose Zeeland (PV) 2040 384,7
Totaal Prognose Zeeland (PV) 2045 384,1
Totaal Prognose Zeeland (PV) 2050 383,1
Totaal Prognose Noord-Brabant (PV) 2020 2.554,9
Totaal Prognose Noord-Brabant (PV) 2025 2.601,8
Totaal Prognose Noord-Brabant (PV) 2030 2.648,7
Totaal Prognose Noord-Brabant (PV) 2035 2.690,9
Totaal Prognose Noord-Brabant (PV) 2040 2.719,8
Totaal Prognose Noord-Brabant (PV) 2045 2.737,0
Totaal Prognose Noord-Brabant (PV) 2050 2.747,0
Totaal Prognose Limburg (PV) 2020 1.117,6
Totaal Prognose Limburg (PV) 2025 1.112,6
Totaal Prognose Limburg (PV) 2030 1.109,7
Totaal Prognose Limburg (PV) 2035 1.106,0
Totaal Prognose Limburg (PV) 2040 1.099,6
Totaal Prognose Limburg (PV) 2045 1.090,0
Totaal Prognose Limburg (PV) 2050 1.078,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is daarom van StatLine verwijderd. De gegevens die in de tabel beschikbaar zijn, kunnen gebruikt worden.

Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang (uitgesplitst naar leeftijd) van de bevolking van Nederland per regio. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2019 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2018.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
PBL en CBS kunnen de betreffende prognoses niet op afzienbare termijn herzien.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.