Zoekresultaten

96 resultaten voor vervolgopleiding
96 resultaten voor vervolgopleiding

Pagina 2 van 4

Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsregelingen

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Financieringsregelingen; Baten van financieringsregelingen

Cijfers

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio

Cijfers

Beroepsdiploma

Diploma van bepaalde wettelijk erkende vervolgopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs na het behalen van een doctoraaldiploma.

Overig

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Dit rapport gaat in op kansengelijkheid in het hoger onderwijs. Het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van recent afgestudeerden in het hoger onderwijs. We kijken naar verschillen tussen...

Publicaties

40 procent eerstejaars universiteit is internationale student

In studiejaar 2021/’22 kwamen 115 duizend studenten uit het buitenland. Ruim 42 duizend van hen studeerden voor het eerst in Nederland, dat is één op de vier eerstejaarsstudenten. Op de...

Artikelen

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Hoe betalen wij voor de zorg?

Hoe worden de uitgaven aan zorg en welzijn gefinancierd? En door wie?

Publicaties

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Een op de vijf vmbo’ers gaat naar het hbo

21 procent van de vmbo’ers zit vijf jaar later, via de havo of het mbo, op het hbo.

Artikelen

Bijna 92 procent geslaagden in 2018

Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is het hoogst bij vmbo-b, en het laagst bij havo. Na vmbo gaan de meesten naar het mbo. 17% van de geslaagden op havo en vwo volgt een jaar later...

Artikelen

EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen bereik

Onderwijsdoelen 2020-agenda: het doel voor hoogopgeleiden is gehaald, die van de voortijdig schoolverlaters bijna.

Artikelen

Jaarboek onderwijs in cijfers 2006

Vandaag verschijnt het Jaarboek onderwijs in cijfers 2006. Dit is de achtste editie van deze publicatie. Hierin presenteert het CBS ieder jaar zijn meest recente cijfers over onderwijs in de vorm van...

Artikelen

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties

Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?

Dit artikel gaat in op het thuiswerken, minder of juist meer uren gaan werken, stress van het werk en verlies van werkzekerheid van schoolverlaters die vlak voor de coronapandemie hun diploma hebben...

Publicaties

Sterke relatie onderwijsniveau en brede welvaart

De brede welvaart van hoogopgeleiden is hoger dan die van laagopgeleiden.

Artikelen

Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden

Kan er met de gegevens en onderwijsindelingen van het CBS een goed onderscheid worden gemaakt tussen theoretisch en praktisch opgeleiden? Is de indeling in praktisch en theoretisch opgeleiden een...

Publicaties

HBO; gemiddelde studieduur van geslaagden naar herkomstgroepering

Studieduur bij het hoger beroepsonderwijs. Gegevens naar opleidingsvorm, duur, herkomstgroepering en geslacht

Cijfers

Hbo; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 1995/'96-2012/'13

Hoger beroepsonderwijs; gemiddelde studieduur Vooropleiding, diplomasoort, studierichting

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hbo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Medisch geschoolden, 1999-2007

Bijgevoegde tabellen bevatten gegevens over groepen van medisch geschoolden, zoals ze geregistreerd staan in het BIG-register. De gegevens zijn opgesteld op verzoek van de Stichting Capaciteitsorgaan...

Cijfers

Doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs laagst in Noord-Holland

In Noord-Holland stroomde in 2007 het laagste percentage leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs door naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. In Overijssel...

Artikelen

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Hoger beroepsonderwijs; schoolverlaters, diplomaniveau, persoonskenmerken, bedrijfstak

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; arbeidsmarktpositie 2005-2009

Arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en afstudeerrichting

Cijfers