Zoekresultaten

103 resultaten voor vervolgopleiding
103 resultaten voor vervolgopleiding

Pagina 2 van 5

Beroepsdiploma

Diploma van bepaalde wettelijk erkende vervolgopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs na het behalen van een doctoraaldiploma.

Overig

Vrijwel alle middelbare scholieren leren door

In het schooljaar 2014/’15 behaalden bijna 180 duizend leerlingen een diploma in het voorgezet onderwijs (bekostigd

Artikelen

Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021

Deze tabellen geven de resultaten van de coronagerelateerde vragen uit het schoolverlatersonderzoek 2021, uitgesplitst naar personen die in het schooljaar 2019/’20 een vmbo, havo/vwo of mbo diploma...

Cijfers

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn in 2022

De gezondheids- en welzijnszorg is een grote bedrijfstak binnen de economie. Deze publicatie geeft een overzicht van de verschillende aspecten van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak net na de...

Publicaties

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de studiejaren 2013/’14 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Afgestudeerden in het hoger onderwijs

Het CBS onderzoekt studiepuntenmobiliteit van afgestudeerden in het hoger onderwijs. Doel: inzicht te krijgen in de kansengelijkheid van studenten. Heeft men aandoeningen of ziekten. Belemmeren die...

Publicaties

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort, studentkenmerken Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, opleidingsfase

Cijfers

Ho; gediplomeerden, soort diploma, opleidingsvorm, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, opleidingsvorm, migratieachtergrond

Cijfers

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding

Cijfers

HBO; gemiddelde studieduur van geslaagden naar herkomstgroepering

Studieduur bij het hoger beroepsonderwijs. Gegevens naar opleidingsvorm, duur, herkomstgroepering en geslacht

Cijfers

Hbo; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 1995/'96-2012/'13

Hoger beroepsonderwijs; gemiddelde studieduur Vooropleiding, diplomasoort, studierichting

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hbo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Hoger beroepsonderwijs; schoolverlaters, diplomaniveau, persoonskenmerken, bedrijfstak

Cijfers

40 procent eerstejaars universiteit is internationale student

In studiejaar 2021/’22 kwamen 115 duizend studenten uit het buitenland. Ruim 42 duizend van hen studeerden voor het eerst in Nederland, dat is één op de vier eerstejaarsstudenten. Op de...

Artikelen

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; arbeidsmarktpositie 2005-2009

Arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en afstudeerrichting

Cijfers

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting Diplomasoort, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; arbeidsmarktpositie 2000-2004

Arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomst 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting Diplomasoort, opleidingsvorm, herkomstgroepering, generatie

Cijfers

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; loon van werknemers 2005-2009

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs laagst in Noord-Holland

In Noord-Holland stroomde in 2007 het laagste percentage leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs door naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. In Overijssel...

Artikelen

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Dit rapport gaat in op kansengelijkheid in het hoger onderwijs. Het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van recent afgestudeerden in het hoger onderwijs. We kijken naar verschillen tussen...

Publicaties