Zoekresultaten

104 resultaten voor vervolgopleiding
104 resultaten voor vervolgopleiding

Pagina 3 van 5

Bijna 92 procent geslaagden in 2018

Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is het hoogst bij vmbo-b, en het laagst bij havo. Na vmbo gaan de meesten naar het mbo. 17% van de geslaagden op havo en vwo volgt een jaar later...

Artikelen

HBO; gemiddelde studieduur van geslaagden naar herkomstgroepering

Studieduur bij het hoger beroepsonderwijs. Gegevens naar opleidingsvorm, duur, herkomstgroepering en geslacht

Cijfers

Hbo; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 1995/'96-2012/'13

Hoger beroepsonderwijs; gemiddelde studieduur Vooropleiding, diplomasoort, studierichting

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hbo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2020, eerste kwartaal

Nederland en Duitsland zijn nauw met elkaar verbonden. De sterke economische band tussen beide landen blijkt uit de bilaterale handel, directe investeringen, multinationals en de grensoverschrijdende...

Publicaties

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Hoger beroepsonderwijs; schoolverlaters, diplomaniveau, persoonskenmerken, bedrijfstak

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; arbeidsmarktpositie 2005-2009

Arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en afstudeerrichting

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; arbeidsmarktpositie 2000-2004

Arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Initieel onderwijs

Initieel onderwijs is de eerste, oorspronkelijke onderwijsloopbaan van personen in het voltijdonderwijs voordat zij bijvoorbeeld de arbeidsmarkt betreden.

Overig

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomst 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting Diplomasoort, opleidingsvorm, herkomstgroepering, generatie

Cijfers

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting Diplomasoort, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden

Profielen, vakken en cijfers van geslaagden in vwo, havo en vmbo-t

Publicaties

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; loon van werknemers 2005-2009

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; loon van werknemers 2000-2004

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Archiefbewaarplaatsen naar capaciteit, 2000

Per grootteklasse planklengte van overheidsarchieven, de omvang, verzamelingen, onderhoud, gebruik, voorzieningen, toegankelijkheid,

Cijfers

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, studierichting 1990-2015

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, studierichting, vooropleiding, opleidingsfase, leeftijd

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; kenmerken van werk 2005-2009

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici met werk Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; kenmerken van werk 2000-2004

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici met werk Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Archieven per provincie, 2000

Soorten, omvang, gebruik, verzamelingen naar soort, capaciteit, mate van onderhoud, voorzieningen, toegankelijkheid, personeel

Cijfers

Archieven naar type, 2000

Naar soort archief de omvang, verzamelingen, onderhoud, gebruik, voorzieningen, toegankelijkheid, personeel en exploitatiegegevens.

Cijfers

Sterke relatie onderwijsniveau en brede welvaart

De brede welvaart van hoogopgeleiden is hoger dan die van laagopgeleiden.

Artikelen

Doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs laagst in Noord-Holland

In Noord-Holland stroomde in 2007 het laagste percentage leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs door naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. In Overijssel...

Artikelen

Jaarrapport Integratie 2008

Vandaag verschijnt het Jaarrapport Integratie 2008. Hierin verschaft het CBS een feitelijk overzicht van de ontwikkelingen in de integratie van diverse allochtone bevolkingsgroepen in de samenleving.

Artikelen