Zoekresultaten

96 resultaten voor vervolgopleiding
96 resultaten voor vervolgopleiding

Pagina 3 van 4

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; arbeidsmarktpositie 2000-2004

Arbeidsmarktpositie van voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, herkomst 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting Diplomasoort, opleidingsvorm, herkomstgroepering, generatie

Cijfers

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting Diplomasoort, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

Jaarrapport Integratie 2008

Vandaag verschijnt het Jaarrapport Integratie 2008. Hierin verschaft het CBS een feitelijk overzicht van de ontwikkelingen in de integratie van diverse allochtone bevolkingsgroepen in de samenleving.

Artikelen

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; loon van werknemers 2005-2009

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; loon van werknemers 2000-2004

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici; loon van werknemers Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Archiefbewaarplaatsen naar capaciteit, 2000

Per grootteklasse planklengte van overheidsarchieven, de omvang, verzamelingen, onderhoud, gebruik, voorzieningen, toegankelijkheid,

Cijfers

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, studierichting 1990-2015

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, studierichting, vooropleiding, opleidingsfase, leeftijd

Cijfers

Initieel onderwijs

Initieel onderwijs is de eerste, oorspronkelijke onderwijsloopbaan van personen in het voltijdonderwijs voordat zij bijvoorbeeld de arbeidsmarkt betreden.

Overig

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; kenmerken van werk 2005-2009

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici met werk Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Hoger onderwijs; voltijd afgestudeerden; kenmerken van werk 2000-2004

Voltijd afgestudeerde hbo'ers en academici met werk Bedrijfstak (SBI'93), geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Cijfers

Archieven per provincie, 2000

Soorten, omvang, gebruik, verzamelingen naar soort, capaciteit, mate van onderhoud, voorzieningen, toegankelijkheid, personeel

Cijfers

Archieven naar type, 2000

Naar soort archief de omvang, verzamelingen, onderhoud, gebruik, voorzieningen, toegankelijkheid, personeel en exploitatiegegevens.

Cijfers

Opleiding

Wordt naar analogie met de ISCED 1997 beschouwd als een selectie van één of meer onderwijsactiviteiten of cursussen. Het is de basiseenheid van classificatie van onderwijsprogramma's in de SOI en de...

Overig

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Minder jongeren actief op arbeidsmarkt

De omvang van de werkzame beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2013 opnieuw afgenomen. Doordat minder mensen zich vanuit de niet-beroepsbevolking aanboden op de arbeidsmarkt steeg de...

Artikelen

Grenzeloos Studeren

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Na landbouw op het vmbo liever iets anders op het mbo

Een derde van de vmbo’ers kiest bij de overgang naar het mbo voor een ander vakgebied. Bij de vmbo’ers met een opleiding in de sector landbouw is dat zelfs twee keer zo veel.

Artikelen

De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf...

Publicaties

Steeds meer vmbo'ers naar havo

De afgelopen jaren gaan steeds meer leerlingen met hun vmbo-diploma naar de havo. De overgang van havo naar vwo is daarentegen het afgelopen schooljaar iets gedaald.

Artikelen

Nederlands als tweede taal (NT2)

Een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Er worden vijf...

Overig