Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Twee VMBO leerlingen Jesse van Onselen en Nina Dorigo hebben net gehoord dat ze geslaagd zijn en hijsen met wethouder Ingrid van Engelshoven de vlag met tassen.
© Hollandse Hoogte
Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die doorstromen binnen het onderwijs of uitstromen uit onderwijs. Een mbo-doorstromer is een persoon die op 1 oktober van een bepaald schooljaar een bepaalde onderwijssoort volgt binnen het bekostigd mbo-onderwijs en op 1 oktober van het daarop volgende jaar deze onderwijssoort verlaat en op hetzelfde moment doorstroomt naar een andere onderwijssoort. Een mbo-uitstromer is een persoon die op 1 oktober van een bepaald schooljaar ingeschreven stond in het bekostigd mbo-onderwijs en op 1 oktober van het daarop volgende jaar geen bekostigd onderwijs meer volgt.

Dashboard

Met dit dashboard is het mogelijk snel uitkomsten te vergelijken voor de verschillende mbo-opleidingen en –instellingen.
De tabbladen ‘Vergelijk mbo-opleidingen’, ‘Vergelijk mbo-instellingen’ en ‘Bedrijfstakken’ zijn gebaseerd op registerdata en geven inzicht in de doorstroom en uitstroom van mbo-gediplomeerden. Daarnaast wordt voor de gediplomeerde mbo-uitstromers weergegeven in welke mate deze groep aan het werk is, wat hun uurloon is en in welke bedrijfstak zij aan het werk zijn.

Het tabblad ‘Schoolverlatersonderzoek (SVO)’ is gebaseerd op het schoolverlatersonderzoek. Voor het Schoolverlatersonderzoek is een modelgebaseerde methode ontwikkeld waarmee er schattingen zijn gemaakt. Het SVO heeft als doel inzicht te krijgen in de aansluiting van school naar werk of naar vervolgopleiding. Met dit tabblad is het mogelijk om een mbo-instelling te vergelijken met andere instellingen op de indicatoren ‘Niveau gelijk of hoger dan opleiding’ en ‘Richting gelijk of verwant aan opleiding’.