Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021

Deze tabellen geven de resultaten van de coronagerelateerde vragen uit het schoolverlatersonderzoek 2021, uitgesplitst naar personen die in het schooljaar 2019/’20 een vmbo, havo/vwo of mbo diploma hebben gehaald of die in dat jaar zijn gestopt met hun opleiding en voortijdig het onderwijs hebben verlaten.
Deze tabellen zijn gebaseerd op het Schoolverlatersonderzoek (SVO) 2021. Het Schoolverlatersonderzoek (SVO) heeft als doel inzicht te krijgen in de aansluiting van school naar werk of naar vervolgopleiding. CBS doet het Schoolverlatersonderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en werkt daarbij samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).