Auteur: Willem Gielen, Clemens Siermann, Francis van der Mooren

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Over deze publicatie

In Nederland is het streven dat alle jongeren een passende plek hebben in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de zorg of bij een combinatie hiervan. In dit rapport is nader onderzoek gedaan naar de jongeren die het onderwijs hebben verlaten en die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Nagegaan is wat de niet-onderwijsvolgende jongeren die geen werk hebben kenmerkt, in het rapport zijn dit de jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is onderzocht wat de niet-onderwijsvolgende jongeren kenmerkt die wel werk hebben, maar die niet economisch zelfstandig zijn. Van deze groep is de verwachting dat ze een risico lopen op een afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de conclusies zijn in het rapport adviezen geformuleerd om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt of een risico daarop te kunnen monitoren.

Belangrijk onderscheid in het rapport is het al dan niet beschikken over een startkwalificatie. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar persoons- en gezinskenmerken. Uitgangspunt in het rapport is de situatie in oktober 2018. In het rapport is in aanvulling daarop zowel gebruik gemaakt van informatie over de vier voorgaande jaren als over de situatie een jaar later.

De cijfers uit het rapport zijn ook in bijbehorende tabellenset opgenomen.