Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Twee VMBO leerlingen Jesse van Onselen en Nina Dorigo hebben net gehoord dat ze geslaagd zijn en hijsen met wethouder Ingrid van Engelshoven de vlag met tassen.
© Hollandse Hoogte
Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) cijfers over gediplomeerde studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die doorstromen binnen het onderwijs of uitstromen uit het onderwijs. Van de gediplomeerde uitstromers is vervolgens de arbeidsmarktpositie bepaald. Met dit dashboard is het mogelijk uitkomsten te vergelijken voor de verschillende mbo-opleidingen en mbo-instellingen.

De tabbladen ‘Mbo-opleidingen vergelijken’, ‘Mbo-instellingen vergelijken’ en ‘Bedrijfstakken’ zijn gebaseerd op registerdata en geven inzicht in de doorstroom en uitstroom van mbo-gediplomeerden. Daarnaast wordt voor de gediplomeerde mbo-uitstromers weergegeven in welke mate deze groep aan het werk is, wat hun uurloon is en in welke bedrijfstak zij aan het werk zijn.

Het tabblad ‘Schoolverlatersonderzoek (SVO)’ is gebaseerd op een enquête, het Schoolverlatersonderzoek (SVO). Voor het SVO is een modelgebaseerde methode ontwikkeld waarmee er schattingen zijn gemaakt. Het SVO heeft als doel inzicht te krijgen in de aansluiting van school naar werk of naar vervolgopleiding. Met dit tabblad is het mogelijk om een mbo-instelling te vergelijken met andere mbo-instellingen op de indicatoren ‘Niveau gelijk of hoger dan opleiding’ en ‘Richting gelijk of verwant aan opleiding’.