Auteur: Lonneke van den Berg (Radboud Universiteit Nijmegen), Ruben van Gaalen (CBS en Universiteit van Amsterdam)

Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?

Studievoortgang van cohorten studenten van 2007 tot 2015

Over deze publicatie

In eerder onderzoek is aangetoond dat er geen trendbreuk was na de invoering van het leenstelsel wat betreft de instroom in het hoger onderwijs. Verder bleek dat de verschillen qua instroom in het hoger onderwijs naar welvaartsniveaus van de ouders binnen de groep gediplomeerde havisten en vwo’ers niet groter werden. In deze studie is onderzocht of er verschillen zijn in de studievoortgang (wisselen van studie, behalen diploma, doorstroom master) tussen studenten naar welvaartsniveaus van de ouders en tussen cohorten die voor en na het sociaal leenstelsel zijn gestart met studeren. De belangrijkste bevindingen:
• Er is geen trendbreuk na de invoering van het leenstelsel in het wisselen van studie of het behalen van het bachelordiploma binnen de nominale duur van de studie.
• Het percentage studenten dat van de bacheloropleiding direct doorstroomt naar een masteropleiding is afgenomen sinds de invoering van het sociaal leenstelsel.
• Voor en na invoering van het leenstelsel geldt dat studenten uit lage-welvaartsgroepen vaker van studie wisselen, minder vaak de bacheloropleiding afronden binnen de nominale duur van de studie, en vaker doorstromen naar een masteropleiding dan studenten uit hogere welvaartsmilieus.
• Het percentage hbo-studenten dat het bachelordiploma binnen de nominale duur van de studie behaalt, is alleen onder studenten uit de hoogste welvaartsgroep licht gestegen na de invoering van het sociaal leenstelsel.
• Na de invoering van het sociaal leenstelsel haalt een hoger percentage studenten uit de laagste-welvaartsgroep het masterdiploma binnen de nominale duur van de studie. Bij de andere welvaartsniveaus verandert dat percentage niet.