Auteur: Vincent van Polanen Petel

Hoe betalen wij voor de zorg?

Over deze publicatie

Dit artikel gaat in op de vraag hoe het geld voor zorg en welzijn uiteindelijk terecht komt bij de aanbieders van zorg en welzijn. Overheid en verplichte verzekeringen zijn in 2020 verantwoordelijk voor 85 procent van de uitgaven aan zorg en welzijn. Dat is veel meer dan in 2000 (72 procent). De invoering van de verplichte zorgverzekering voor bijna iedereen in 2006 heeft daarbij een grote rol gespeeld. Uiteindelijk betalen de huishoudens bijna de helft van de uitgaven door premies, bijdragen, eigen risico en directe betalingen. Dat is minder dan in 2000 (59 procent). Vergeleken met andere landen worden de uitgaven voor zorg en welzijn in Nederland veel minder betaald uit directe eigen betalingen en eigen risico.