Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Totale bevolking (aantal) Landbouw Graasdieren Schapen (aantal) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Naam (naam) Lokalisering Gemeenten (aantal) Lokalisering Koppelvariabele regio (code) (code)
Nederland 2023 17.815.508 342 NL01
Noord-Nederland (LD) 2023 1.757.895 40 LD01
Oost-Nederland (LD) 2023 3.763.152 82 LD02
West-Nederland (LD) 2023 8.539.759 133 LD03
Zuid-Nederland (LD) 2023 3.754.702 87 LD04
Groningen (PV) 2023 596.163 Noord-Nederland 10 PV20
Fryslân (PV) 2023 659.612 Noord-Nederland 18 PV21
Drenthe (PV) 2023 502.120 Noord-Nederland 12 PV22
Overijssel (PV) 2023 1.184.551 Oost-Nederland 25 PV23
Flevoland (PV) 2023 444.850 Oost-Nederland 6 PV24
Gelderland (PV) 2023 2.133.751 Oost-Nederland 51 PV25
Utrecht (PV) 2023 1.387.657 West-Nederland 26 PV26
Noord-Holland (PV) 2023 2.956.223 West-Nederland 44 PV27
Zuid-Holland (PV) 2023 3.804.737 West-Nederland 50 PV28
Zeeland (PV) 2023 391.142 West-Nederland 13 PV29
Noord-Brabant (PV) 2023 2.626.368 Zuid-Nederland 56 PV30
Limburg (PV) 2023 1.128.334 Zuid-Nederland 31 PV31
Oost-Groningen (CR) 2023 137.758 Noord-Nederland 5 CR01
Delfzijl en omgeving (CR) 2023 45.403 Noord-Nederland 1 CR02
Overig Groningen (CR) 2023 413.002 Noord-Nederland 4 CR03
Noord-Friesland (CR) 2023 326.635 Noord-Nederland 11 CR04
Zuidwest-Friesland (CR) 2023 142.885 Noord-Nederland 2 CR05
Zuidoost-Friesland (CR) 2023 190.092 Noord-Nederland 5 CR06
Noord-Drenthe (CR) 2023 195.375 Noord-Nederland 5 CR07
Zuidoost-Drenthe (CR) 2023 170.379 Noord-Nederland 3 CR08
Zuidwest-Drenthe (CR) 2023 136.366 Noord-Nederland 4 CR09
Noord-Overijssel (CR) 2023 385.550 Oost-Nederland 8 CR10
Zuidwest-Overijssel (CR) 2023 159.984 Oost-Nederland 3 CR11
Twente (CR) 2023 639.017 Oost-Nederland 14 CR12
Veluwe (CR) 2023 715.853 Oost-Nederland 16 CR13
Achterhoek (CR) 2023 406.294 Oost-Nederland 11 CR14
Arnhem/Nijmegen (CR) 2023 756.926 Oost-Nederland 16 CR15
Zuidwest-Gelderland (CR) 2023 254.678 Oost-Nederland 8 CR16
Utrecht (CR) 2023 1.387.657 West-Nederland 26 CR17
Kop van Noord-Holland (CR) 2023 385.745 West-Nederland 11 CR18
Alkmaar en omgeving (CR) 2023 255.379 West-Nederland 4 CR19
IJmond (CR) 2023 200.768 West-Nederland 5 CR20
Agglomeratie Haarlem (CR) 2023 234.621 West-Nederland 4 CR21
Zaanstreek (CR) 2023 176.287 West-Nederland 2 CR22
Groot-Amsterdam (CR) 2023 1.459.493 West-Nederland 12 CR23
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023 243.930 West-Nederland 6 CR24
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023 440.329 West-Nederland 11 CR25
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 910.020 West-Nederland 6 CR26
Delft en Westland (CR) 2023 240.466 West-Nederland 3 CR27
Oost-Zuid-Holland (CR) 2023 345.556 West-Nederland 6 CR28
Groot-Rijnmond (CR) 2023 1.488.585 West-Nederland 15 CR29
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023 379.781 West-Nederland 9 CR30
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023 105.829 West-Nederland 3 CR31
Overig Zeeland (CR) 2023 285.313 West-Nederland 10 CR32
West-Noord-Brabant (CR) 2023 646.701 Zuid-Nederland 13 CR33
Midden-Noord-Brabant (CR) 2023 503.819 Zuid-Nederland 11 CR34
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023 672.602 Zuid-Nederland 11 CR35
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023 803.246 Zuid-Nederland 21 CR36
Noord-Limburg (CR) 2023 289.272 Zuid-Nederland 8 CR37
Midden-Limburg (CR) 2023 241.497 Zuid-Nederland 7 CR38
Zuid-Limburg (CR) 2023 597.565 Zuid-Nederland 16 CR39
Flevoland (CR) 2023 444.850 Oost-Nederland 6 CR40
Aa en Hunze 2023 25.717 Noord-Nederland 1 GM1680
Aalburg 2023
Aalsmeer 2023 33.068 West-Nederland 1 GM0358
Aalten 2023 27.249 Oost-Nederland 1 GM0197
Ter Aar 2023
Aarle-Rixtel 2023
Abcoude 2023
Achtkarspelen 2023 28.143 Noord-Nederland 1 GM0059
Akersloot 2023
Alblasserdam 2023 20.368 West-Nederland 1 GM0482
Albrandswaard 2023 26.361 West-Nederland 1 GM0613
Alkemade 2023
Alkmaar 2023 111.822 West-Nederland 1 GM0361
Almelo 2023 73.972 Oost-Nederland 1 GM0141
Almere 2023 222.919 Oost-Nederland 1 GM0034
Alphen aan den Rijn 2023 114.174 West-Nederland 1 GM0484
Alphen en Riel 2023
Alphen-Chaam 2023 10.462 Zuid-Nederland 1 GM1723
Altena 2023 57.733 Zuid-Nederland 1 GM1959
Ambt Delden 2023
Ambt Montfort 2023
Ameland 2023 3.844 Noord-Nederland 1 GM0060
Amerongen 2023
Amersfoort 2023 160.747 West-Nederland 1 GM0307
Ammerzoden 2023
Amstelveen 2023 94.431 West-Nederland 1 GM0362
Amsterdam 2023 921.468 West-Nederland 1 GM0363
Andijk 2023
Angerlo 2023
Anloo 2023
Anna Paulowna 2023
Apeldoorn 2023 167.225 Oost-Nederland 1 GM0200
Appingedam 2023
Arcen en Velden 2023
Arnemuiden 2023
Arnhem 2023 165.712 Oost-Nederland 1 GM0202
Assen 2023 69.450 Noord-Nederland 1 GM0106
Asten 2023 17.253 Zuid-Nederland 1 GM0743
Avereest 2023
Axel 2023
Baarle-Nassau 2023 7.075 Zuid-Nederland 1 GM0744
Baarn 2023 25.008 West-Nederland 1 GM0308
Bakel en Milheeze 2023
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 20 april 2023:

Bevolking
Inwoners per 1 januari: de voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Immigratie en emigratie: de definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Sociale zekerheid, uitkeringsontvangers: de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Landbouw
Dieren en cultuurgrond: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Mineralenuitscheiding en mestproductie: de definitieve cijfers van 2021 en de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Milieu, afval van huishoudens: de definitieve cijfers van 2018 en de nader voorlopige cijfers van 2019, 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Lokalisering: de definitieve gegevens van 2023 zijn toegevoegd. Het aantal wijken en buurten van 2023 wordt toegevoegd in een volgende update van deze tabel.


Wijzigingen per 31 oktober 2022:

Correctie relatieve cijfers Bevolking / Verhuizingen:
De relatieve cijfers van het binnenlands migratiesaldo en de verhuismobiliteit (per 1 000 van de gemiddelde bevolking) over 2021 zijn gecorrigeerd. De oude cijfers lagen een factor 10 te hoog. De fout is ontstaan door een verkeerde afleiding van de cijfers van de gemiddelde bevolking waaraan wordt gerelateerd. De fout heeft geen gevolgen voor de overige cijfers binnen het onderwerp Verhuizingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2023.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking
Bevolking op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Landbouw
De gegevens voor dit onderwerp komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.
De overgang van Weesp naar Amsterdam heeft plaatsgevonden op 24 maart 2022. Daarom is bij de cijfers over 2022 Weesp bij Amsterdam geteld voor het onderwerp Landbouw.

In 2022 maken paarden, pony's en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie 'koppeling naar relevante tabellen en artikelen').

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Schapen
Ooien, lammeren en rammen.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landsdelen
LD = Landsdeel
Lokalisering van gemeenten per landsdeel. Nederland telt 4 landsdelen:
Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Naam
Namen van de landsdelen.
Gemeenten
Aantal gemeenten per gekozen regio.
Geeft een overzicht van de dynamiek als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland bestaat in 1995 uit 95 en in 2005 uit 86 gemeenten.
Koppelvariabele regio (code)
Vergemakkelijkt het koppelen met andere tabellen.