Diploma vervolgopleiding hbo

Diploma van een wettelijk erkende vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) vóór invoering van het bachelor-masterstelsel.
Alle in Nederland erkende opleidingen in het hbo zijn sinds 2023 opgenomen in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). RIO vervangt CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) en BRIN (Basisregister Instellingen).

Vóór invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs konden gediplomeerden van bepaalde hbo-opleidingen zich inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze opleidingen werden ook wel voortgezette of tweede-fase-opleidingen genoemd. Bij deze vervolgopleidingen ging het vooral om opleidingen voor leraar speciaal onderwijs, eerstegraadslerarenopleidingen en opleidingen op het gebied van kunst, architectuur en stedenbouw. Na invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002/’03 zijn de meeste van deze vervolgopleidingen in het hbo omgezet in masteropleidingen.