Auteur: Astrid Pleijers, Robert de Vries

Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden

Een bruikbaar alternatief voor de huidige indeling van onderwijsniveau?

Over deze publicatie

Dit artikel levert een bijdrage aan de discussie over de vraag of de indeling in praktisch- en theoretisch opgeleiden een bruikbaar alternatief is voor de huidige indeling van onderwijsniveau in laag, middelbaar en hoog. Eerst wordt bekeken of het mogelijk is om met gegevens en onderwijsindelingen van het CBS een onderscheid te maken tussen theoretisch en praktisch opgeleiden. Vervolgens wordt bekeken wat dit betekent voor de statistieken die je hiermee kunt samenstellen, met cijfers van het jaar 2019. Voor diverse relevante kenmerken is in beeld gebracht hoe het hoogstbehaalde onderwijsniveau zich verhoudt tot de oriëntatie van de opleiding, zoals de kenmerken arbeidsparticipatie, ervaren autonomie in het werk en deelname aan een leven lang ontwikkelen. Ook is de oriëntatie van de opleiding weergegeven per onderwijsrichting en beroepsklasse.