Auteur: Sebastian Alejandro Perez, Robert de Vries

Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?

Over deze publicatie

Hoe hebben schoolverlaters van het mbo die vlak vóór de coronapandemie hun diploma hebben behaald de periode van de eerste lockdown ervaren? Dit artikel gaat in op de ervaringen met betaald werk van deze schoolverlaters bij aanvang van de coronapandemie in maart 2020. Aan bod komt onder meer het thuiswerken, minder of juist meer uren gaan werken, stress van het werk en verlies van werkzekerheid. Het onderzoek richt zich op mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2018/’19 van verschillende opleidingsrichtingen.