Jaarrapport 2021 Landelijke Jeugdmonitor

Thumbnail Landelijke Jeugdmonitor 2021
Het Jaarrapport 2021 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland. Ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland wordt besproken. Aan de hand van een aantal maatschappelijke thema’s wordt aandacht besteed aan regionale verschillen en ontwikkelingen. Hierbij komt waar mogelijk ook de leefsituatie van de jeugd tijdens de coronapandemie in 2020 aan bod.
Onderwerpen die jaarlijks in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, jeugdzorg, opgroeien in een bijstandsgezin, onderwijs, arbeid, middelengebruik, veiligheid en welzijn. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van die informatie worden sinds een aantal jaar interviews gehouden met beleidsmedewerkers van gemeenten. Dit jaar was er in de interviews specifieke aandacht voor de gevolgen van de coronapandemie voor de jeugdzorg en jongeren. Nieuw in deze editie is een bijdrage van het Kinderrechtencollectief om na te gaan in hoeverre de Landelijke Jeugdmonitor mogelijkheden biedt om de naleving van kinderrechten in Nederland te monitoren.

Het Jaarrapport is samengesteld door het CBS in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.