Zoekresultaten

8719 resultaten voor land van herkomst
8719 resultaten voor land van herkomst
Actieve filters (1)

Pagina 346 van 349

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerk, gemeente

Cijfers

Verdere stijging werkloosheid in juli

In juli 2020 is de werkloosheid gestegen tot 4,5 procent. Tegelijk steeg ook het aantal werkenden.

Artikelen

Bedrijven; opheffingen naar activiteit, SBI'93, 1998-2007

Opheffingen van bedrijven met bijbehorende werkgelegenheid naar economische activiteit, SBI'93.

Cijfers

Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe

De economische bijdrage van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna 13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. Dat blijkt uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen.

Artikelen

Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Overleden 0 en 1 - 16 jarigen naar medische beslissing rond het levenseinde, diverse kenmerken van het kind, overlijden en besluitvorming

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1987 - 2013

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Financiële instellingen; balans 1998-2016

Balansen van financiële instellingen: institutionele beleggers, geldscheppende en overige niet - geldscheppende instellingen.

Cijfers

Inkomensverdeling; alle huishoudens met inkomen naar regio, 2005-2014

Inkomen van alle huishoudens naar regio Regio en inkomensverdeling

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Vermogen, Huishouden, Bezittingen, Schulden Samenstelling huishoudens, Leeftijd, Migratie, Inkomen, Woning

Cijfers

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2018

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Huishoudens, gestandaardiseerd inkomen, besteedbaar inkomen Regio

Cijfers

Groeirekeningen 1995-2009

Groeirekeningen en multifactorproductiviteit naar bedrijfstakken en - klassen

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2017)

personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3-2021

Overig

Geregistreerde diefstallen; diefstallen, regio (indeling 2014) 2005-2013

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen, geregistreerde verdachten Soort diefstal en gemeente (2014) 2005-2013

Cijfers

Research & Development (R&D) door bedrijven, SBI, bedrijfsomvang, 2008-2010

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), grootteklasse

Cijfers

Research en Development; 1994-2001

R&D-uitgaven, investeringen, personeel, aantal bedrijven. SBI'93, grootteklasse werknemers en perioden.

Cijfers

Verdachten; woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inw. van de bevolking naar woongemeente en soort misdrijf.

Cijfers
Overig

Geregistreerde diefstallen; regio (indeling 2016) 2005-2015

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente 2016

Cijfers

Samenvatting financiële en algemene gegevens industrie (alle bedrijven)

Bedrijven, werknemers, productie - , verbruiks-, toegevoegde waarde en bedrijfsresultaten in de industrie per grootteklasse en SBI.

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring

Evaluatie van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2016 tot 2018.

Publicaties

Industriële inkopen van eenmalige verpakkingsmiddelen, vanaf 1996

Specificatie van de inkopen van eenmalige verpakkingsmiddelen bij industriële bedrijven met 20 en meer werknemers.

Cijfers