Inflatie stijgt opnieuw

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in maart gestegen naar 0,4 procent. In februari was de prijsstijging voor consumenten nog 0,2 procent. Na de forse daling in januari stijgt de inflatie voor de tweede maand op rij. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), die gebruikt wordt voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, is gestegen naar -0,3 procent in maart. Dat is iets minder negatief dan in februari toen de inflatie nog -0,5 procent was.

Inflatie

Duurdere benzine

Vooral de prijsontwikkeling van benzine had in maart een verhogend effect op de inflatie. Goedkopere olie zorgde in januari nog voor een sterke daling van de prijzen van autobrandstoffen. De prijs aan de pomp is sinds februari weer aan het stijgen. In maart was de prijs van benzine bijna 6 procent lager dan een jaar eerder, maar de prijsdaling op jaarbasis was in februari groter.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak stijgt iets

Omdat de prijsontwikkeling van voeding en energie een zeer grillig verloop kent en omdat de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in maart met 0,1 procentpunt gestegen naar 1,0 procent.

Inflatie (CPI) en prijsontwikkeling onderliggende clusters

Bijstelling februari 2015 van 0,1 naar 0,2 procent

In februari is het definitieve inflatiecijfer volgens de CPI uitgekomen op 0,2 procent. Volgens de eerste voorlopige berekening was dat 0,1 procent. Op jaarbasis bleek de prijsdaling van de autobrandstoffen in februari minder groot dan in de eerste publicatie over februari was berekend.

Inflatie in Nederland lager dan in de eurozone

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere landen. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten.
De Nederlandse inflatie volgens de HICP steeg naar -0,3 procent in maart maar bleef lager dan gemiddeld in de eurozone, waar de inflatie naar -0,1 procent steeg. Voor de vierde opeenvolgende maand was de inflatie in zowel Nederland als de eurozone negatief.

In tegenstelling tot de CPI houdt de HICP geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten bepaald aan de hand van de ontwikkeling van de huren. Omdat de huurstijging in het afgelopen jaar vrij hoog was, komt de inflatie volgens de HICP op dit moment lager uit dan volgens de Nederlandse methode.

Technische toelichting (pdf)

Bron: StatLine