Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

De papier- en grafische industrie heeft in april 2012 minder omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner. De branche deed haar producten goedkoper van de hand vergeleken met april 2011. In de subbranche papierindustrie was de waarde van de ontvangen orders lager dan in april vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (april 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (april 2012)

Omzet omlaag, verkoopvolume kleiner

De omzet in de papier- en grafische industrie was in april 2012 ruim 8 procent lager dan in dezelfde maand een jaar geleden. In eigen land nam het bedrag aan verkopen met 11 procent af, terwijl over de grens de afname beperkt bleef tot bijna 5 procent. Een klein deel van deze daling is toe te schrijven aan een lagere afzetprijs. Per gemiddelde werkdag was de hoeveelheid verkochte producten circa 2 procent kleiner dan een jaar eerder. De afname van het verkoopvolume kwam volledig op conto van tegenvallende ontwikkelingen in het binnenland. Hier werden bijna 6 procent minder producten verkocht, terwijl de afzet op de exportmarkt ruim 2,5 procent groter was.

Beide onderliggende branches kenden een omzetafname. In de papierindustrie daalde het bedrag aan verkopen met bijna 6 procent, terwijl de omzet van de grafische industrie bijna 13 procent onder het niveau van april 2011 lag.

Lagere waarde ontvangen orders

In april 2012 heeft de papierindustrie voor bijna 7 procent minder aan orders ontvangen. Op de nationale markt daalden de orderontvangsten ruim 4 procent in waarde ten opzichte van april verleden jaar. Vanuit het buitenland ging het beduidend slechter: er werd voor 9 procent minder aan bestellingen ontvangen.

Afzetprijs daalt

De producten van de papier- en grafische industrie werden in april circa anderhalf procent goedkoper dan een jaar eerder. Op de exportmarkt was de prijsdaling het sterkst. Buitenlandse klanten betaalden bijna 2,5 procent minder voor hun producten. De Nederlandse afnemers waren ruim 1 procent goedkoper uit in vergelijking met de overeenkomstige maand van 2011.

De papierindustrie droeg in april het meest bij aan de prijsdaling in de branche. Deze onderliggende branche verkocht haar producten 2,5 procent goedkoper. De grafische industrie verlaagde haar afzetprijs met bijna een half procent ten opzichte van april vorig jaar.

Kleiner productievolume

De papier- en grafische industrie heeft in april 2012 ruim een half procent minder geproduceerd dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In juli (verslagmaand mei 2012) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      mei 2012, september 2012, januari 2013

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2012, oktober 2012, februari 2013

Textiel-, kleding- en lederindustrie         juli 2012, november 2012, maart 2013

Papier- en grafische industrie               augustus 2012, december 2012, april 2013