Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

Na het crisisjaar 2009 heeft de elektrotechnische en machine-industrie zich in de eerste maand van 2010 niet kunnen herpakken. Zo was de omzet van de branche beduidend lager in vergelijking met een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het omzetvolume en de productie kleiner. Daarnaast werd in januari door de branche een lager bedrag aan orders binnengehaald. De afzetprijzen lagen op nagenoeg hetzelfde niveau als in de eerste maand van vorig jaar.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (januari 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (januari 2010)

Omzet en afzet dalen stevig

In de elektrotechnische en machine-industrie was in januari de afzet circa 9 procent kleiner dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag daalde het omzetvolume op de binnenlandse markt nagenoeg even hard als die op de exportmarkt. Januari telde in 2010 een werkdag minder dan in 2009. Dit had een ongunstige invloed op de omzet, die 13 procent lager was.

De omzetontwikkelingen van de twee onderliggende branches ontliepen elkaar nauwelijks. Het verschil in de afzetontwikkelingen was groter. De machine-industrie had 10 procent minder afzet dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie verkocht bijna 7 procent minder producten.

Daling waarde ontvangen orders

In januari 2010 werd in de elektrotechnische en machine-industrie voor ruim 4,5 procent minder aan orders ontvangen. Hierbij liep, met 12 procent, de waarde van de binnenlandse orderontvangsten het hardst terug. Op de buitenlandse markt was de waarde van de ontvangen orders krap 1 procent lager dan in januari vorig jaar.

De ontwikkelingen in de subbranches liepen sterk uiteen. In de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie namen de orderontvangsten met 12 procent af. Tegenvallende buitenlandse bestellingen lagen hieraan ten grondslag. In de machine-industrie steeg de waarde van de ontvangen orders op de exportmarkt wel. De vraag van Nederlandse afnemers daalde in deze subbranche juist fors. De waarde van de totale orderportefeuille in de machine-industrie nam met een krappe 0,5 procent toe ten opzichte van januari 2009.

Afzetprijzen op nagenoeg hetzelfde niveau

De eindproducten van de elektrotechnische en machine-industrie waren in januari vrijwel even duur als een jaar eerder. De prijsontwikkelingen in binnen- en buitenland liepen sterk uiteen. Zo werd in eigen land bijna 2 procent meer betaald. Buitenlandse klanten betaalden juist 1 procent minder voor het Nederlandse fabricaat.

Ondernemers van de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie verlaagden hun prijzen met 1,5 procent. Nederlandse afnemers moesten iets meer betalen, terwijl buitenlandse afnemers juist goedkoper uit waren dan een jaar eerder. In de machine-industrie stegen de afzetprijzen met ruim 0,5 procent.

Iets minder productie

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in januari per gemiddelde werkdag ruim 1 procent minder geproduceerd dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)