CBS rondt complexe dossiers af tijdens voorzitterschap EU-raadswerkgroep statistiek

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Op 30 juni 2016 beëindigde Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie (EU). Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, was gedurende een half jaar voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor de statistiek. Hij werd bijgestaan door Daan von Berg en Lieneke Hoeksma, beiden internationaal beleidsadviseur bij CBS. Zij kijken terug op een enerverend half jaar, waarin een aantal moeilijke dossiers tot een goed einde is gebracht.

Pilot

Toen CBS in januari van dit jaar het voorzitterschap van de raadswerkgroep voor de statistiek op zich nam, verkeerden drie dossiers reeds enige tijd in een impasse. Von Berg: ‘Dat waren de dossiers over Extrastat (handel buiten de EU-landen, red.), de spoorwegvervoerstatistieken en de binnenvaart. We hebben beweging in die statistiekdossiers kunnen krijgen door goed te kijken naar mogelijke openingen – hoe klein ook – om toe te werken naar het verenigen van de verschillende standpunten.’ Hoeksma vult aan: ‘We hebben veel bilaterale gesprekken gevoerd met allerlei partijen en daardoor compromissen kunnen sluiten, waar iedereen zich in kon vinden.’ Volgens Von Berg heeft CBS reeds vorig jaar - in de voorbereiding naar het voorzitterschap – veel werk verzet om met stille diplomatie vaart achter de afhandeling van de dossiers te zetten. 

‘Er werd veel van Nederland verwacht en we hebben het waar kunnen maken’

Extra data

CBS heeft namens Nederland niet alleen dit drietal dossiers tot een goed einde kunnen brengen, maar heeft in de periode van het voorzitterschap ook een nieuw dossier opgestart én afgerond: de energieprijsstatistieken. Hoeksma: ‘Dat gaat over de prijzen van aardgas en elektriciteit voor huishoudens. Die statistiek werd samengesteld op basis van een EU-richtlijn, maar daarvoor geldt nu een EU-verordening. Dat betekent dat per 1 maart 2017 de statistische bureaus in de lidstaten verplicht zijn deze statistiek aan Eurostat te leveren.’ Ook het dossier betalingsbalans, internationale handel in diensten en directe buitenlandse investeringen is afgerond. Op verzoek van het Europees Parlement is nu geregeld dat de lidstaten na afronding van haalbaarheidsstudies in de toekomst waarschijnlijk extra data over directe buitenlandse investeringen moeten leveren.

Tevreden en trots

Inmiddels hebben Von Berg en Hoeksma alle dossiers overgedragen aan hun collega’s van het statistiekbureau van Slowakije. Hoeksma: ‘Per 1 juli hebben zij de voorzittershamer van ons overgenomen. In september van dit jaar kunnen zij starten met de behandeling van nieuwe wetsvoorstellen voor de  uitbreiding van het statistisch programma en de herziening van de sociale statistiek.’ Terugkijkend zijn Von Berg en Hoeksma tevreden en trots dat het voorzitterschap van de EU-raadswerkgroep voor de statistiek goed is verlopen. Von Berg: ‘In 2004 was ik namens CBS ook betrokken bij het EU-voorzitterschap. Het verschil met het afgelopen half jaar is echter dat het nu een veel intensiever traject was, mede door het in beweging krijgen van de drie gestrande dossiers.’ Hoeksma noemt de periode die achter haar ligt in één woord: fantastisch. ‘Ik heb ontzettend veel geleerd en het was erg interessant om bij de Europese Unie in Brussel te mogen werken. Er werd veel van Nederland verwacht en we hebben het waar kunnen maken.’