Beschrijving van het onderzoek (kweekvis)

Doelpopulatie

Het CBS monitort in het kader van de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen het aanbod van duurzame kweekvis in de Nederlandse supermarkten. Onder duurzame kweekvis wordt verstaan kweekvis met het ASC-keurmerk of biologische kweekvis. Supermarkten zijn de belangrijkste aankoopplaatsen van vis (GfK , Foodstep , Monitor Duurzaam Voedsel 2013). In 2013 waren tilapia en pangasius de enige vissoorten in de Nederlandse supermarkten, die verkrijgbaar waren met het ASC-keurmerk (ASC ; Monitor Duurzaam Voedsel 2013). Andere kweekvissen, zoals zeebaars en zalm, worden nog niet met ASC-keurmerk in de supermarkten aangeboden. De monitoring over 2013 beperkt zich dus tot pangasius en tilapia. Het gaat dan alleen om verse en diepgevroren pangasius en tilapia. Producten waarin tilapia en pangasius zijn verwerkt, zoals kant-en-klare maaltijden, vallen buiten de scope.

Dataverzameling

Voor de monitoring zijn inkoop- en verkoopcijfers opgevraagd bij individuele supermarktketens en inkooporganisaties die leveren aan meerdere supermarktketens. Met deze waarnemingen is ruim 80 procent van de supermarktsector gedekt. De opgaven van de inkooporganisaties zijn omgerekend naar verkoopcijfers door rekening te houden met een deel niet-verkochte producten. Voor diepgevroren vis wordt aangenomen dat deze - vanwege de lange houdbaarheid - geen afboekingen kent.

Alle gegevens zijn aangeleverd op productniveau. Op de opgaven zijn controles en waar nodig correcties uitgevoerd. Bij de controles is onder andere gekeken naar: prijs per kg/product, gewicht per stuk, marktaandelen supermarkten, uitschieters wat betreft prijs/volume/stuks, scannerdata waarover het CBS beschikt en gepubliceerde gegevens van marktonderzoekbureaus (voor het totale volume pangasius en tilapia in supermarkten). Bij opmerkelijke bevindingen is contact opgenomen met de supermarkten en waar nodig zijn de opgaven aangepast of aangevuld.

Bijschattingen en marges op de uitkomsten

Niet alle Nederlandse supermarktketens hebben deelgenomen aan het onderzoek. Het verkochte volume aan pangasius en tilapia voor de niet-responderende supermarkten is bijgeschat op basis van de marktaandelen voor de totale verkoop van food van deze supermarkten (Bron: Nielsen). Hierbij is aangenomen dat het prijsniveau en het aandeel tilapia en pangasius in het foodassortiment van deze supermarkten vergelijkbaar zijn met de supermarkten die wel hebben deelgenomen aan het onderzoek. Als gevolg van deze aannames moet rekening gehouden worden met een bandbreedte voor de uitkomsten. Dat betekent dat het aandeel duurzame pangasius naar schatting uitkomt op een percentage tussen de 91 en 99 procent. Het aandeel duurzame tilapia ligt naar schatting tussen de 89 en 97 procent.

Het berekende totale volume ASC-gecertificeerde kweekvis dat in 2013 in Nederlandse supermarkten is verkocht, is vergeleken met opgaven van ASC. Hoewel de volumes van het CBS iets hoger uitkomen dan de opgaven van ASC, acht ASC deze CBS-cijfers plausibel. ASC telt namelijk om technische redenen producten die in meerdere landen worden verkocht (zoals in Nederland en België) niet mee. Ook wordt de introductie van sommige nieuwe producten niet altijd direct aan ASC doorgeven.