Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

Augustus 2009 was een slechte maand voor de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De omzet was fors lager en er werd beduidend minder afgezet dan in augustus 2008. Ook de waarde van de ontvangen orders was flink lager. De producten uit de branche werden goedkoper, vooral op de buitenlandse markt.

Omzet, orders en afzetprijs (augustus 2009)

Omzet, orders en afzetprijs (augustus 2009)

Omzetdaling zet door

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in augustus 35 procent lager dan in augustus 2008. Deze branche had na transportmiddelenindustrie de grootste omzetdaling binnen de industrie. De daling van de omzet was de grootste sinds de start van de huidige reeks in 2000. De omzetkrimp van augustus komt na een maand waarin de afname van de omzet juist minder sterk was dan maanden daarvoor.

De binnenlandse omzet daalde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie met ruim 30 procent, en die in het buitenland nam af met bijna 40 procent. De omzetdaling werd voor circa twee derde deel veroorzaakt door een lagere afzet. Het resterende deel van de omzetafname is toe te schrijven aan lagere afzetprijzen.

In de subbranche basismetaalindustrie nam de omzet met ruim 40 procent af. In het binnenlands daalde de omzet iets harder dan in het buitenland. Tussen oktober 2008 en juli 2009 daalde iedere maand de omzet in het buitenland sterker dan in eigen land. In augustus 2009 is dit voor het eerst omgekeerd.

In de metaalproductenindustrie was in augustus 2009 de omzet ruim 30 procent lager. Hier waren de ontwikkelingen op de buitenlandse markt ongunstiger dan in het binnenland.

Orderontvangsten lager

De waarde van de orderontvangsten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in augustus van dit jaar ruim 35 procent lager dan in augustus 2008.

In de subbranche basismetaalindustrie is de daling van de orderontvangsten met bijna 40 procent fors maar wel net iets kleiner dan de vorige maanden. De waarde van de buitenlandse orders daalde iets minder sterk dan de ontvangsten van Nederlandse orders. In de metaalproductenindustrie nam de waarde van de orders met 35 procent af en hier daalden de orders uit het buitenland juist sterker dan de binnenlandse orders.

Prijzen blijven dalen

In de basismetaal- en metaalproductenindustrie waren in augustus 2009 de afzetprijzen ruim 12 procent lager dan dezelfde maand van 2008. Deze daling is groter dan juli en dat maakt de daling in augustus de grootste sinds de eeuwwisseling.

De ondernemers hebben vooral bij hun in het buitenland afgezette producten te maken met sterke prijsdalingen. Dat geldt zowel voor de basismetaal- als de metaalproductenindustrie. Maar de afname van de prijzen is voor de basismetaalindustrie op zowel de export- als de binnenlandse markt aanzienlijk sterker dan die voor de metaalproductenindustrie.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)