Limburgse bedrijven kijken het meest over de grens

Relatief gezien is Limburg de meest internationaal georiënteerde provincie van Nederland. In deze provincie bevindt zich het hoogste percentage bedrijven dat internationaal handelt. Ook is de internationale handel er het grootst wanneer deze wordt afgezet tegen de omvang van de provinciale economie. Dit meldt CBS.

Grootste invoer en uitvoer in Zuid-Holland

Absoluut gezien vindt de meeste in- en uitvoer plaats vanuit de provincie Zuid-Holland. Dit hangt uiteraard samen met de aanwezigheid van de wereldhaven Rotterdam en alle bedrijven die zich in de omgeving van de haven hebben gevestigd. Ruim een kwart van de internationale handel gaat via Zuid-Holland.

Noord-Holland neemt met een grote zeehaven en de belangrijkste luchthaven ook een groot deel van de handel voor zijn rekening. Via deze twee provincies samen loopt de helft van de invoer en 45 procent van de uitvoer. Het zijn ook de twee provincies met de grootste economie.

Als de grootte van de internationale handel wordt gerelateerd aan de omvang van de economie (het bruto regionaal product), dan blijkt Limburg de meest internationaal georiënteerde economie te hebben. Zuid-Holland staat zo bezien op de tweede plaats.

Internationale handel per provincie

Limburg heeft relatief de meeste internationaal georiënteerde bedrijven

In Limburg zit ook relatief het grootste aantal bedrijven dat handel drijft met het buitenland. In 2014 had bijna 16 procent van de Limburgse bedrijfsvestigingen voor minimaal 5 000 euro verhandeld met het buitenland. Het landelijke gemiddelde ligt op 10,6 procent. De ligging van Limburg is daar uiteraard niet vreemd aan. Met uitzondering van Groningen scoren alle grensprovincies hoger dan de provincies in de Randstad.

Aandeel van de bedrijfsvestigingen die handelen met het buitenland, 2014

Limburg exporteert vooral chemische producten

De grootste categorie goederen die vanuit Limburg worden geëxporteerd zijn chemische producten. In veel provincies domineert één categorie de uitvoer. Zo bestaat die vanuit Groningen voor driekwart uit minerale brandstoffen (gas) en die vanuit Flevoland voor meer dan de helft uit machines en vervoermaterieel. In Noord-Brabant bestaat 44 procent van de export uit machines en vervoermaterieel. De export vanuit Friesland betreft vooral voeding en levende dieren.

De goederen die vanuit een provincie worden geëxporteerd hoeven overigens niet in deze provincie gemaakt te zijn. De export kan ook via de groothandel lopen en bovendien worden goederen in toenemende mate in geografisch opgeknipte waardeketens geproduceerd. Hierover publiceert CBS op 17 december in de publicatie de Regionale Economie.

Export van in Nederland geproduceerde producten naar provincie, 2014