Zoekresultaten

8846 resultaten voor land van herkomst
8846 resultaten voor land van herkomst

Pagina 350 van 354

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2017), 2004-2016

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Cijfers

Vermogen; particuliere huishoudens, kenmerken en regio, 2011-2014

Vermogen van particuliere huishoudens naar regio Regio, huishoudenskenmerken en vermogensverdeling

Cijfers

Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

In dit onderzoek is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van mogelijke neveneffecten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor vijf arbeidsmarktfactoren.

Publicaties

Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant?

Het meedoen met en het vertrouwen in de samenleving is in Nederland relatief hoog. Toch is ook hier een deel van de bevolking van 16 jaar of ouder sociaal uitgesloten.

Publicaties

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad 1946-2015

Productie, invoer, uitvoer, bunkers, verbruik voor omzetting en finaal verbruik van raffinaderijen, petrochemische industrie en groothandel.

Cijfers

Inkomensbeoordeling van huishoudens 1985-2011

Minimaal nodig geacht huishoudensinkomen. Rondkomen met het huishoudensinkomen.

Cijfers

Financiële problemen, huishoudens 2000-2011

Betalingsachterstanden, geldgebrek. Huishoudenskenmerken.

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; aanbod, gebruik naar productgroep 1988-2012

Aanbod en gebruik van goederen en diensten Productgroepen

Cijfers

Financiële en algemene gegevens bouwnijverheid

Bedrijven, werknemers, productie, verbruik, toegevoegde waarde, en bedrijfsresultaten in de bouwnijverheid.

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

AOW-uitkeringen naar regio, 2006-2018

AOW - uitkeringen naar geslacht, leeftijd en regio. Geslacht, leeftijd en Regio

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, zorgtype, 2008-2011

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC naar gedetailleerde diagnose, leeftijd, geslacht en zorgtype

Cijfers

Overheidsfinanciën, 2019

De overheid sloot 2019 af met een recordoverschot van bijna 14 miljard euro. Het overschot bood de overheid ruimte om haar schuld verder af te bouwen.

Publicaties

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2019)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Bedrijven; opheffingen naar activiteit, SBI'93, 1998-2007

Opheffingen van bedrijven met bijbehorende werkgelegenheid naar economische activiteit, SBI'93.

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2018)

personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2016

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

MBO-gediplomeerden met werk; opleiding en bedrijfstak, 2004-2007

Mbo-gediplomeerde schoolverlaters met werk; opleidingsrichting en bedrijfstak (SBI'93)

Cijfers

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2017)

Huishoudens, gestandaardiseerd inkomen, besteedbaar inkomen populatie, huishoudkenmerk, regio, periode

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Interview Directeur-Generaal over strategie en rol CBS

Ten gevolge van de datarevolutie komt er steeds meer data beschikbaar die ook door de overheid kunnen worden gebruikt bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid.

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Overleden 0 en 1 - 16 jarigen naar medische beslissing rond het levenseinde, diverse kenmerken van het kind, overlijden en besluitvorming

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1987 - 2013

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers