Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in april 2006 meer omzet gerealiseerd dan in april 2005. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) kwam hoger uit dan een jaar eerder. De verbruiksprijs en de afzetprijs waren in april 2006, mede door de hogere prijs van ruwe olie, hoger dan in april een jaar eerder. De waarde van de orderontvangsten en de gemiddelde dagproductie (productievolume) namen eveneens toe.
In het eerste kwartaal van 2006 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2006 t.o.v. april 2005)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzetvolume fors groter

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in april 17 procent hoger dan in april 2005. De omzet werd negatief beïnvloed doordat april twee werkdagen minder had dan de overeenkomstige maand van 2005. De hogere afzetprijzen hadden juist een positief effect op de omzet. Verrekening van het werkdag- en prijseffect resulteert in een groter omzetvolume van 13 procent. In eigen land groeide het omzetvolume met 16 procent en op de exportmarkten is het omzetvolume toegenomen met 11 procent.

Hogere orderontvangsten in de chemie

De waarde van de ontvangen orders was in de chemie in april 18 procent hoger dan in april 2005. Al ruim twee jaar is de waarde van de orderontvangsten in de chemie hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Weer hogere prijzen

De verbruiksprijzen lagen in april 2006 ruim 25 procent boven die van april 2005. In de aardolie-industrie was de gemiddelde verbruiksprijs zelfs 45 procent hoger, maar in de chemische industrie en in de rubber- en kunststofindustrie was de toename van de verbruiksprijzen veel minder groot. Door de sterke toename van de verbruiksprijzen namen in de gehele branche de afzetprijzen met 14 procent toe. Van de onderliggende bedrijfstakken namen vooral in de aardolie-industrie de afzetprijzen met ruim 25 procent aanzienlijk toe. In de chemische industrie en in de rubber- en kunststofindustrie stegen de prijzen minder sterk.

Meer productie in april

In april 2006 was het productievolume van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie bijna 4 procent groter dan in april 2005. Vooral in de chemie was de toename van de productie met 10 procent fors groter. Over de eerste vier maanden van 2005 groeide de productie in de chemie met bijna 6,5 procent.

Bruto toegevoegde waarde groter in het eerste kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie is in het eerste kwartaal van 2006 bijna 5 procent groter dan in het eerste kwartaal van 2005. Het jaar 2005 werd afgesloten met een volume dat nagenoeg gelijk was aan dat van 2004.

Omzet, productie en prijzen (april 2003–april 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (april 2003–april 2006)