Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

In april 2008 heeft de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie meer omgezet dan in april 2007. De waarde van de orderontvangsten kwam eveneens hoger uit. April bleek voor de branche een goede maand, want ook het productievolume en het omzetvolume per gemiddelde werkdag kwamen groter uit dan in de overeenkomstige maand vorig jaar. Daarnaast stegen in april zowel de afzet- als verbruiksprijzen. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van 2008 groter dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2008 t.o.v. april 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Toename omzet

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in april dit jaar 14 procent meer omgezet dan in april 2007. Hierbij ontliepen de binnen- en buitenlandse omzetontwikkelingen elkaar niet veel. In april heeft de samenstelling van de werkdagen een positief effect op de omzet gehad. Zo telde de maand twee werkdagen meer dan in 2007. Hogere afzetprijzen namen bijna een achtste deel van de omzetgroei voor hun rekening. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag kwam in april 2008 bijna 1,5 procent groter uit. De afzet steeg op de exportmarkten relatief iets sterker dan in het binnenland.

Waarde orderontvangsten omhoog

In april was de waarde van de orderontvangsten in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie 3 procent hoger dan in april vorig jaar. De basismetaalindustrie en de transportmiddelenindustrie waren de enige subbranches waarin de waarde van de orderontvangsten lager lag. Met een daling van respectievelijk ruim 3 procent en 17 procent deden zij het slechter dan in april 2007.

Hogere afzetprijzen, importprijzen lager

In april 2008 waren producten bijna 2 procent duurder dan in april 2007. Vooral in het binnenland was de afzetprijs hoger. Hier zagen klanten de prijs met ruim 3 procent toenemen, terwijl op de buitenlandse markt ruim 1 procent meer werd betaald per eenheid product. De verbruiksprijs steeg met bijna 1 procent ten opzichte van april een jaar eerder. Opvallend gegeven is dat de prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen voor de vierde maand op rij iets lager uitkwam dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Deze stoffen werden in eigen land juist duurder in die periode.

Groei productie

In april kwam in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie het volume van de gemiddelde dagproductie ruim 2 procent hoger uit dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Hoge volume bruto toegevoegde waarde

In het eerste kwartaal van 2008 was de volumegroei van de toegevoegde waarde bijna 1 procent. De branche herstelt zich hiermee enigszins van de teleurstellende resultaten van het vierde kwartaal van 2007 toen het volume vrijwel gelijk bleef aan dat van hetzelfde kwartaal van 2006. Per saldo kwam de groei in 2007 uit op bijna 5,5 procent. Daarmee was de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie de best presterende branche van de industrie.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen