Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzetverliezen in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in oktober van minder grote omvang dan in de voorgaande maanden van 2009. Wel werd voor de tweede opeenvolgende maand meer geproduceerd dan een jaar eerder. De afzetprijzen waren ook in oktober nog beduidend lager dan een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders was in de chemische industrie lager, terwijl die in de farmaceutische industrie juist toenam.

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2009)

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2009)

Sterke omzetterugval

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in oktober 19 procent lager dan een jaar eerder. De omzetdaling in het buitenland was sterker dan in eigen land.

Van de vier onderliggende branches was de daling in de chemie de omzet het sterkst. De omzet van deze subbranche was in oktober met bijna 22 procent afgenomen. De omzet van de aardolie-industrie was een 19 procent lager dan oktober 2008. De afname van de omzet in deze twee subbranches zijn grotendeels het gevolg van goedkopere eindproducten. De rubber- en kunststofproductenindustrie had in oktober 15 procent minder omzet. De lagere omzet in deze subbranche is echter vooral het gevolg van een kleinere afzet. De farmaceutische industrie had in oktober juist positieve verkoopresultaten. De ruim 1 procent hogere omzet kwam tot stand door een grotere vraag naar farmaceutische producten.

Wisselend beeld orderontvangsten

In de chemische industrie daalde de waarde van de in oktober ontvangen orders met 16 procent. Daarentegen zijn de ontwikkelingen in de farmaceutische industrie positief. De ondernemers uit deze subbranche noteerden een ruim 11 procent hogere waarde aan orderontvangsten in vergelijking met oktober 2008.

Daling afzetprijs

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie rekende in oktober 18 procent minder voor haar producten dan in oktober vorig jaar. De prijsontwikkeling in deze branche gaat vooral samen met de prijs van ruwe aardolie. Een vat North Sea Brent olie was in oktober, in euro’s, bijna 12 procent goedkoper dan een jaar eerder. In voorgaande maanden was de afname aanzienlijk groter. In alle onderliggende branches daalden de afzetprijzen.

Productietoename in oktober

In oktober 2009 was het volume van de gemiddelde dagproductie in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ruim 3,5 procent groter dan een jaar eerder. De ontwikkeling van de productie is al vier maanden op rij gunstiger dan de voorgaande maand.

Volume bruto toegevoegde waarde fors kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het tweede kwartaal van 2009 ruim 11 procent kleiner dan in het tweede kwartaal van 2008. In de twee voorgaande kwartalen was dit volume ook al fors kleiner. Hier ging een periode van ruim drie jaar aan vooraf waarin het volume elk kwartaal groter was dan in het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)