Actief in en rond sport

Een kwart van de 18-plussers in ons land is lid van een sportvereniging en ruim 12 procent is actief in vrijwilligerswerk bij de sportvereniging. Verder blijkt dat ongeveer de helft van alle personen boven de 15 jaar meer dan een uur per week aan sport doet. Het gaat hier om ruim zes miljoen mensen.

Vrijwilligers en lidmaatschap

In 2002 zette 12 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder zich in als vrijwilliger voor een sportvereniging. Dit percentage is sinds 1997 nauwelijks veranderd.

Vrijwilligerswerk bij sportverenigingen

Meer mannen dan vrouwen doen vrijwilligerswerk voor sportclubs. Ook niet-leden doen vrijwilligerswerk. Ongeveer 15 procent van de vrijwilligers die actief zijn voor een sportvereniging is niet lid.

Ruim een kwart van de Nederlanders is lid van een sportvereniging. Meer mannen dan vrouwen en meer jongeren dan ouderen zijn lid. Relatief de meeste leden van een sportvereniging zijn tussen de 18 en 45 jaar.

Wekelijks sporten

Ruim zes miljoen Nederlanders vanaf 15 jaar sporten wekelijks in 2002. Het aandeel sporters dat meer dan een uur per week sport, is vanaf 1997 vrijwel gelijk gebleven. Driekwart van de sportievelingen was een tot vijf uur per week actief op het sportveld of in de sporthal. Een kwart was vijf uur of meer per week met sport bezig.

Meer dan een uur per week sporten, 2002

Bijna acht van de tien jongeren tussen de 15 en de 18 jaar sport wekelijks. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel dat sport af. Bijna zes van de tien jongeren tussen de 18 en de 24 jaar doet regelmatig aan sport. In de leeftijdscategorie 25 tot 65 jaar sport de helft geregeld. Ruim eenvijfde van de 75-plussers is wekelijks lichamelijk sportief.

Sportieve hoogopgeleiden

Meer hoog- dan laagopgeleiden sporten. Zo’n 64 procent van de hoogopgeleiden doet geregeld aan sport. Dat is twee keer zo veel als het aandeel personen met alleen basisonderwijs dat sport.

Sport is zowel bij mannen als bij vrouwen populair. Mannen besteden echter meer uren per week aan lichamelijke sport. Ongeveer een op de zes mannen sport minimaal vijf uur per week, bij vrouwen is dat een op de elf.

Denksport, 2002

Bridgen of puzzelen

Ook denksporten, zoals dammen, schaken, bridgen of puzzelen zijn redelijk in trek. Drie miljoen Nederlanders houden zich hiermee bezig. Dit is ruim een kwart van alle personen van 15 jaar en ouder.

Denksporten genieten meer belangstelling van ouderen dan van jongeren. Ruim de helft van de 65-plussers traint wekelijks het denkvermogen. Slechts 7 procent van de jongeren tussen de 15 en de 18 jaar doet regelmatig aan denksport. Er doen meer vrouwen dan mannen aan denksport.

Henk Hendriks

Bron: StatLine
Maatschappelijke participatie Participatie vrije tijd