Zoekresultaten

52 resultaten voor keyword:recessie
52 resultaten voor keyword:recessie

Pagina 1 van 3

Tijdelijke daling uitgesproken echtscheidingen in 2009

In 2009 heeft de Nederlandse rechter 31,7 duizend huwelijken ontbonden. Dit zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen er 32,9 echtscheidingen werden uitgesproken.

Artikelen

Verkoop vrachtauto's en trekkers in het vierde kwartaal van 2009 gekelderd

De verkoop van nieuwe zware vrachtvoertuigen is in het vierde kwartaal van 2009 verder onderuit gegaan. Er werden 65 procent minder nieuwe vrachtauto’s en trekkers verkocht dan in het vierde kwartaal...

Artikelen

Beperkte groei eurozone

De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De Europese Unie als geheel groeide in dezelfde periode met 0,9 procent. Van...

Artikelen

Kans op een baan na de WW nader bekeken

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen

Werkloosheid stijgt nu één jaar

Een jaar geleden begon de werkloosheid weer op te lopen door de economische recessie. De seizoengecorrigeerde werkloosheid lag in de zomer van 2008 op ongeveer 290 duizend werklozen. Inmiddels is het...

Artikelen

Economische crises jaren dertig en tachtig vergeleken

Om de huidige crisis beter te kunnen duiden, wordt in dit artikel ingegaan op de twee grootste crises uit de vorige eeuw, die in de jaren dertig en tachtig.

Artikelen

Lichte krimp eurozone

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van 2012 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De Europese Unie als geheel kromp in dezelfde periode met 0,2 procent. Van...

Artikelen

Economische krimp in alle provincies

In 2009 kromp de economie in alle provincies. De economische teruggang was het grootst in Noord-Brabant. Ook in Limburg en Overijssel was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 4 procent.

Artikelen

Nationale rekeningen 2011

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het tekort of overschot van de overheid en de werkgelegenheid...

Publicaties

Voorspellen zwangerschappen economische recessies?

Kunnen veranderingen in het aantal zwangerschappen een vroege indicator zijn voor veranderingen in de conjunctuur..

Overig

Weinig mensen bezorgd om hun financiën

Sociaal Bestek, november 2009

Artikelen

Conjunctuur en huwelijk

Het huwelijk is in trek als het economisch meezit en wordt uitgesteld in perioden van recessie. Dit patroon is de hele afgelopen eeuw zichtbaar in de huwelijkscijfers.

Artikelen

Nederlanders tevreden, maar grote contrasten tussen groepen

Ook in tijden van economische teruggang zijn de meeste Nederlanders tevreden over veel aspecten die de kwaliteit van leven bepalen.

Artikelen

Crisis in de economie, crisis in relatie- en gezinsvorming?

Als het economisch goed gaat, besluiten mensen eerder te trouwen en kinderen te krijgen dan als er een recessie is. De relatie tussen echtscheidingen en de economie is minder duidelijk. Als mensen...

Artikelen

Bescheiden omzetgroei zakelijke dienstverlening

De omzet van zakelijke dienstverleners bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 0,3 procent meer dan een jaar eerder. Deze lichte toename volgt op twee kwartalen waarin de omzet afnam.

Artikelen
Artikelen

Ruim een kwart van de bedrijven stoot personeel af om recessie het hoofd te bieden

In het tweede kwartaal van 2009 gaf ruim 71 procent van de bedrijven aan maatregelen tegen de economische teruggang te treffen. Dat zijn er iets meer dan een kwartaal eerder.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Omzet detailhandel 4,3 procent lager

De detailhandel heeft in oktober van dit jaar 4,3 procent minder omzet behaald in vergelijking met oktober 2008.

Artikelen

Jeugdwerkloosheid flink opgelopen

De werkloosheid onder jongeren loopt snel op. Bedroeg de jeugdwerkloosheid in het tweede kwartaal van 2008 nog 9,3 procent, een jaar later was deze al 11,4 procent.

Artikelen

Afnemend belang defensie-uitgaven

In 2008 bedroegen de uitgaven voor defensie 8,2 miljard euro. Dat is 1,4 procent van het bruto binnenlands product.

Artikelen

Minder werknemers met een vast contract

De samenstelling van de werkzame beroepsbevolking is de afgelopen tien jaar veranderd. Er zijn nu minder werknemers met een vaste arbeidsrelatie, maar meer werknemers met een flexibele arbeidsrelatie...

Artikelen