Nederlandse economie weer gekrompen

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook vergeleken met het derde kwartaal van 2011 kromp de economie met 0,6 procent. Dit is de tweede kwartaal-op-kwartaalkrimp op rij, waarmee de Nederlandse economie volgens de gangbare definitie in een recessie is beland.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

De Nederlandse economie kan worden opgesplitst in vier bestedingscategorieën: investeringen, uitvoer, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. Zowel de investeringen als de uitvoer lieten in het vierde kwartaal een groeivertraging zien. De consumptie door zowel de overheid als de huishoudens daalde zelfs.

Bestedingen

Bestedingen

Een andere benadering van de economie is die vanuit de productie. Vooral de delfstoffenwinning droeg in het vierde kwartaal negatief bij aan het bbp. Dit kwam door de verminderde vraag naar aardgas vanwege het relatief zachte vierde kwartaal. De bijdrage van de publieke sector aan het bbp was wel positief. Dit was vooral toe te schrijven aan de groeiende gezondheids- en welzijnszorg.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2011-IV

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2011-IV