Kans op een baan na de WW nader bekeken

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012