Tijdelijke daling uitgesproken echtscheidingen in 2009

In 2009 heeft de Nederlandse rechter 31,7 duizend huwelijken ontbonden. Dit zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen er 32,9 echtscheidingen werden uitgesproken. De daling is tijdelijk, want in het eerste halfjaar van 2010 is het aantal echtscheidingsprocedures weer toegenomen.

Afschaffen flitsscheiding leidt in 2009 niet tot meer scheidingen

Het afschaffen van de flitsscheiding per 1 maart 2009 en de recessie hebben vorig jaar niet tot meer echtscheidingen geleid. In de eerste helft van 2010 lag het aantal uitgesproken echtscheidingen echter 8 procent hoger dan een jaar eerder.

Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen

Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen

Vaker kinderen bij scheiding betrokken

In 2009 hadden bijna zes op de tien scheidende paren minderjarige kinderen tegen iets meer dan de helft in 1994. Samenwonende paren gaan tegenwoordig vaak pas trouwen bij de geboorte van het eerste kind. Hierdoor hadden paren bij scheiding in 2009 verhoudingsgewijs vaker kinderen dan paren die in 1994 uit elkaar gingen.

Bij de echtscheidingen in 2009 waren 33,3 duizend kinderen betrokken. In 22 procent van de gevallen was één kind betrokken, in 36 procent waren dit er twee of meer. Ongeveer de helft van de bij een echtscheiding betrokken kinderen was op het moment van de scheiding jonger dan 10 jaar.

Kinderalimentatie naar aantal kinderen

Kinderalimentatie naar aantal kinderen

Meestal kinderalimentatie

Bij bijna 60 procent van de echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, wijst de rechter kinderalimentatie toe. In ruim een kwart van deze gevallen is een maandelijks bedrag van 500 euro of meer vastgesteld.
Bij drie of meer minderjarige kinderen gaat het in bijna de helft van de zaken om een bedrag van boven de 500 euro.

Partneralimentatie aan de vrouw

Partneralimentatie aan de vrouw

Partneralimentatie bijna altijd voor de vrouw

Bij één op de zes echtscheidingen wijst de rechter alimentatie toe aan de vrouw. In bijna één op de drie gevallen waarbij alimentatie wordt toegekend gaat het om een maandelijks bedrag van minder dan 400 euro. Bij ruim een kwart van de scheidingen bedraagt de partneralimentatie meer dan 1 200 euro.

Alimentatie van de vrouw aan de man komt vrijwel niet voor. Bij 1 procent van de echtscheidingen is in 2009 deze verplichting opgelegd.

Arno Sprangers en Nic Steenbrink

Bron: StatLine: Echtscheidingsprocedures