Beperkte groei eurozone

De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De Europese Unie als geheel groeide in dezelfde periode met 0,9 procent. Van krimp, zoals in Nederland, was maar in een beperkt aantal lidstaten sprake: Portugal, Italië, Slovenië en Cyprus. De drie grootste economieën in de Europese Unie groeiden matig tot redelijk: het Verenigd Koninkrijk met 0,7 procent, Frankrijk met 1,4 procent en Duitsland met 2,0 procent. De Belgische economie groeide met 1,0 procent.

Bruto binnenlands product Europese landen

Bruto binnenlands product Europese landen

Aantal lidstaten in een recessie

Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal kromp de economie van zowel de eurozone als de Europese Unie met 0,3 procent. Behoorlijk wat lidstaten kenden een krimp ten opzichte van een kwartaal eerder en in vrijwel alle lidstaten waren de groeicijfers slechter dan in het derde kwartaal. In een aantal lidstaten kromp de economie voor de tweede keer (of meer) op rij, waarmee die landen volgens de gangbare definitie in een recessie raakten (of bleven). Dit geldt naast Nederland voor België, Tsjechië, Ierland, Griekenland, Italië, Cyprus, Portugal en Slovenië. In België is er overigens maar ternauwernood sprake van een recessie: de economie kromp er in zowel het eerste als het tweede kwartaal met 0,1 procent.

Van de grootste economieën uit de Europese Unie kenden zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk een krimp van 0,2 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. De Franse economie groeide juist met 0,2 procent. De krimp van de Duitse economie werd net als die van de Nederlandse veroorzaakt door terugvallende export en binnenlandse consumptie.

Bruto binnenlands product binnen en buiten Europa

Bruto binnenlands product binnen en buiten Europa

Amerikaanse economie draait beter

De Amerikaanse economie deed het in het vierde kwartaal beter dan de Europese. In plaats van te krimpen, groeide de Amerikaanse economie met 0,7 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder bedroeg de groei 1,6 procent. De Chinese economie groeide in dezelfde periode met 8,9 procent. De groei van de Chinese economie vlakte daarmee heel licht af. De Japanse economie kromp met -0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze krimp werd veroorzaakt door een afname van de export.

Meer internationale economische cijfers vindt u op de website van Eurostat.