Flinke toename museumbezoek

Het aantal museumbezoeken in 2009 bedroeg ruim 22 miljoen. Dit waren er 1,5 miljoen meer dan in 2007. In diezelfde periode steeg het aantal museumbezoeken van mensen die gratis toegang hadden met 1,6 miljoen. Museumbezoeken van buitenlanders daalde als gevolg van de recessie van 5,4 miljoen naar 3,3 miljoen.

Museumbezoeken

2011-museum-g1

Hogere entreeprijzen

In 2009 waren de entreeprijzen voor zowel kinderen als volwassenen ongeveer 20 procent hoger dan in 2007. Het aantal museumbezoeken tegen vol tarief daalde met 672 duizend, een afname van bijna 7 procent. Het museumbezoek van mensen die een toegangskaartje kochten met korting daalde met 94 duizend. Dit is een daling van ruim 2 procent. Beide hangen samen met de daling van het museumbezoek van buitenlanders. Daarentegen steeg het museumbezoek van museumkaarthouders met 690 duizend (+26 procent). Het  gratis museumbezoek steeg zelfs met 1,6 miljoen (+43 procent).

Museumbezoeken naar soort entree 

2011-museum-g2

Subsidies belangrijkste inkomstenbron

In 2009 bedroegen de totale inkomsten van de musea 710 miljoen euro. De opbrengst van entree en de Museumkaart vormden met 13 procent, een klein aandeel van de totale opbrengst. De bijdrage van subsidies van de overheid was met een aandeel van 61 procent de grootste inkomstenbron. Dit is ongeveer 26 euro per Nederlander. In 2009 bedroegen de uitgaven van de musea 683 miljoen. Dit waren voornamelijk personeelskosten (45 procent) en huisvestingskosten (21 procent).

Harry Visser

Bron StatLine

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen en personeel per provincie

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen en personeel per soort museum

Musea; openstelling, collectie, bezoeken, tentoonstellingen, exploitatie

Musea; overkoepelende organisaties, rechtsvormen, automatisering