Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2011

2011-ondernemingsklimaat-2011

Een goed ondernemingsklimaat heeft een positieve invloed op economische groei. Bedrijven zijn en blijven – ook in tijden van recessie – de primaire bron voor welvaart. Beslissingen over waar te investeren worden door bedrijven in toenemende mate op mondiaal niveau genomen. Overheden van individuele landen stellen zich hierdoor vaker de vraag: Hoe concurrerend is mijn land eigenlijk voor zittende bedrijven en eventuele nieuwe bedrijvigheid? Deze publicatie beschrijft aan de hand van een honderdtal indicatoren de economische prestaties en het bijbehorende ondernemingsklimaat van twintig landen. De meeste aandacht gaat hierbij uiteraard uit naar de situatie in Nederland. Nederland komt hieruit naarvoren als een land met relatief goede macro-economische prestaties, groeiend ondernemerschap, maar matige prestaties op het terrein van R&D en innovatie. Het CBS heeft de publicatie op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie samengesteld.

Ook te downloaden als e-book