Zoekresultaten

52 resultaten voor keyword:recessie
52 resultaten voor keyword:recessie

Pagina 2 van 3

Woningbouwproductie ingestort

De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen woningen lag ruim 44 procent lager dan in het...

Artikelen

Economische krimp in alle provincies

In 2009 kromp de economie in alle provincies. De economische teruggang was het grootst in Noord-Brabant. Ook in Limburg en Overijssel was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 4 procent.

Artikelen

Gematigd verder herstel economie

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2009 met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal bedroeg de overeenkomstige krimp nog 3,7 procent. Ten...

Artikelen

Verkoop vrachtauto's en trekkers in het vierde kwartaal van 2009 gekelderd

De verkoop van nieuwe zware vrachtvoertuigen is in het vierde kwartaal van 2009 verder onderuit gegaan. Er werden 65 procent minder nieuwe vrachtauto’s en trekkers verkocht dan in het vierde kwartaal...

Artikelen

Weinig mensen bezorgd om hun financiën

Sociaal Bestek, november 2009

Artikelen

Recessie ten einde

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2009 met 3,7 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het derde...

Artikelen

Licht herstel economie

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 3,7 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode in 2008.

Artikelen

Omzet detailhandel 4,3 procent lager

De detailhandel heeft in oktober van dit jaar 4,3 procent minder omzet behaald in vergelijking met oktober 2008.

Artikelen

Werkloosheid stijgt nu één jaar

Een jaar geleden begon de werkloosheid weer op te lopen door de economische recessie. De seizoengecorrigeerde werkloosheid lag in de zomer van 2008 op ongeveer 290 duizend werklozen. Inmiddels is het...

Artikelen
Artikelen

Sterke daling bouwvergunningen voor koopwoningen

In het eerste halfjaar van 2009 is voor de bouw van 32 duizend woningen een gemeentelijke bouwvergunning afgegeven. Dat is bijna 10 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Afnemend belang defensie-uitgaven

In 2008 bedroegen de uitgaven voor defensie 8,2 miljard euro. Dat is 1,4 procent van het bruto binnenlands product.

Artikelen
Artikelen

Economische crises jaren dertig en tachtig vergeleken

Om de huidige crisis beter te kunnen duiden, wordt in dit artikel ingegaan op de twee grootste crises uit de vorige eeuw, die in de jaren dertig en tachtig.

Artikelen

Jeugdwerkloosheid flink opgelopen

De werkloosheid onder jongeren loopt snel op. Bedroeg de jeugdwerkloosheid in het tweede kwartaal van 2008 nog 9,3 procent, een jaar later was deze al 11,4 procent.

Artikelen
Artikelen

Ruim een kwart van de bedrijven stoot personeel af om recessie het hoofd te bieden

In het tweede kwartaal van 2009 gaf ruim 71 procent van de bedrijven aan maatregelen tegen de economische teruggang te treffen. Dat zijn er iets meer dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Prijzen zeevaart dalen sterk door de recessie

De prijzen van de Nederlandse zeevaart zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 15,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. De rederijen hebben door de economische recessie vooral de...

Artikelen

Economische indicatoren van het CBS

Vastgoedmarkt, nummer 1, januari 2009

Artikelen

Conjunctuur en huwelijk

Het huwelijk is in trek als het economisch meezit en wordt uitgesteld in perioden van recessie. Dit patroon is de hele afgelopen eeuw zichtbaar in de huwelijkscijfers.

Artikelen