Bescheiden omzetgroei zakelijke dienstverlening

Op 2 oktober 2013 zijn in dit artikel de tweede en de derde figuur aangepast. Deze aangepaste versies tonen nu de juiste waarden voor de omzetontwikkelingen in de eerste twee kwartalen van 2012 voor managementadviesbureau (tweede figuur) en in de eerste drie kwartalen van 2012 voor architecten (derde figuur).

De omzet van zakelijke dienstverleners bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 0,3 procent meer dan een jaar eerder. Deze lichte toename volgt op twee kwartalen waarin de omzet afnam. Het aantal faillissementen onder zakelijke dienstverleners steeg echter in het tweede kwartaal naar een recordniveau.

Wisselend beeld

Het beeld binnen de zakelijke dienstverlening is wisselend. Vooral de reisbranche en managementadviesbureaus droegen bij aan de omzetgroei. De architecten hadden de grootste omzetdaling.

Omzetontwikkeling aantal branches binnen zakelijke dienstverlening, 2e kwartaal 2013

Omzetontwikkeling aantal branches binnen zakelijke dienstverlening, 2e kwartaal 2013

Reisbranche in de plus

De reisbranche boekte in het tweede kwartaal met 12,5 procent de grootste omzetstijging. Vooral door het succesvol opereren van online-reisbemiddelaars weet de reisbranche als geheel uit de greep van de economische crisis te blijven. Alleen bij de start van de crisis in 2009 daalde de omzet licht. Daarna werd een stijgende lijn ingezet, die inmiddels tot en met de eerste helft van 2013 voortduurt.

Omzet managementadviesbureaus toegenomen

Na twee mindere kwartalen steeg de omzet van de managementadviesbureaus in het tweede kwartaal van 2013 met 2,7 procent. In de eerste jaren van de crisis is er door bedrijven veel bezuinigd op kosten. De managementadviesbureaus hebben hier flink onder geleden en zagen hun omzet vanaf het topjaar 2008 voortdurend dalen. Vanaf 2012 is er weer sprake van positieve omzetontwikkelingen, op een kleine krimp in het vierde kwartaal van 2012 na. De managementadviesbranche is met een aandeel van meer dan 10 procent van de omzet een van de grotere branches binnen de zakelijke dienstverlening.

Zelfstandigen en bedrijven met één werkzame persoon nemen een groot deel van de omzetstijging in deze branche voor hun rekening. Sinds het begin van de crisis is hun aantal met bijna 70 procent toegenomen tot ongeveer 75 duizend bedrijven op 1 januari 2013.

Omzetontwikkeling managementadviesbureaus

Omzetontwikkeling managementadviesbureaus

Omzetdaling architecten minder fors

De omzet van architecten daalde in het tweede kwartaal met 14 procent vergeleken met een jaar eerder. Deze daling is minder fors dan in de twee voorgaande kwartalen. De omzetdaling in de architectenbranche die in het tweede kwartaal van 2009 inzette, is illustratief voor de  diepe crisis waarin de Nederlandse bouwsector zich bevindt. Het aantal verleende bouwvergunningen bereikte begin dit jaar een historisch dieptepunt en de daling van de waarde van nieuwe ontwerpopdrachten houdt aan. De prijzen van architectendiensten hebben sinds het vierde kwartaal van 2008 geen stijging meer laten zien. Ten opzichte van vóór de recessie is de omzet bijna gehalveerd.

Omzetontwikkeling architectenbureaus

Omzetontwikkeling architectenbureaus

Recordaantal faillissementen

Het aantal faillissementen onder zakelijke dienstverleners nam in het tweede kwartaal verder toe tot 460. Sinds het begin van de meting in 1993 is dit een recordaantal. Over heel 2012 gingen 1 383 zakelijke dienstverleners failliet.

Elena van Kampen en Ron Duijkers

Bronnen: