Recessie van invloed op bijzondere beloningen in 2009

In 2009 was het gemiddelde jaarloon van werknemers 2,5 procent hoger dan in 2008. Het betreft het jaarloon inclusief bijzondere beloningen als vakantiegeld, bonussen en dertiende maand. De bijzondere beloningen stegen gemiddeld met 1,0 procent. Bij de financiële instellingen echter daalden de bijzondere beloningen in 2009 sterk.

Financiële instellingen: lagere bonussen

Het gemiddelde jaarloon in de financiële instellngen was 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was duidelijk minder dan de gemiddelde loonstijging. Grotendeels vindt dat zijn oorzaak in de bijzondere beloningen, die ruim 9 procent lager waren dan in 2008.

In deze bedrijfstak vormen bijzondere beloningen, doorgaans bonussen, een substantieel onderdeel van de totale beloning. Vorig jaar bestond 20,2 procent van het loon uit bijzondere beloningen. In zowel 2007 als 2008 was dit nog 22,4 procent. Het blijkt dat vooral de bijzondere beloningen van mannelijke medewerkers die voltijds werkzaam zijn sterk zijn gereduceerd. De werkgelegenheid bij de financiële instellingen nam in 2009 met 0,8 procent af.

Ontwikkeling jaarloon (incl. bijzondere beloningen) per arbeidsjaar, 2009

Ontwikkeling jaarloon (incl. bijzondere beloningen) per arbeidsjaar, 2009

Ook in de industrie lagere bijzondere beloningen

In 2009 lag in de industrie het gemiddelde jaarloon 1,5 procent hoger dan in 2008. Ook dat is minder dan het gemiddelde van alle bedrijfstakken samen. Vooral de daling van de bijzonder beloningen met bijna 2,3 procent was hier debet aan. De industrie is vanouds een recessiegevoelige bedrijfstak. De werkgelegenheid daalde in 2009 met bijna 4 procent.

Ontwikkeling bijzondere beloningen, 2009

Ontwikkeling bijzondere beloningen, 2009

Bijzondere beloningen niet overal gedaald

In enkele bedrijfstakken van het bedrijfsleven stegen de bijzondere beloningen in 2009 wel, zoals in de horeca, de bouw en de productie en distributie van elektriciteit, gas en water. De stijgingen bij het onderwijs en in de gezondheids- en welzijnszorg waren vooral het gevolg van afspraken in meerjarige cao’s over eindejaarsuitkeringen.

Ben Dankmeyer

Bron: StatLine, Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur; kerncijfers