Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2012

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2012

Een goed ondernemingsklimaat heeft een positieve invloed op economische groei. Bedrijven zijn en blijven – ook in tijden van recessie – de primaire bron voor welvaart. Beslissingen over waar te investeren worden door bedrijven in toenemende mate op mondiaal niveau genomen. Overheden van individuele landen stellen zich hierdoor vaker de vraag: Hoe concurrerend is mijn land eigenlijk voor zittende bedrijven en eventuele nieuwe bedrijvigheid? Deze publicatie beschrijft aan de hand van een honderdtal indicatoren het ondernemingsklimaat en de bijbehorende economische prestaties van twintig landen. De meeste aandacht gaat hierbij uiteraard uit naar de situatie in Nederland. Het CBS heeft de publicatie op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken samengesteld.

Ook te downloaden als ebook