Stemming onder consumenten minder somber - Veel minder banenverlies - Conjunctuurbeeld fractie verbeterd - Betere stemming onder ondernemers

Vastgoedmarkt, oktober 2010