Hoge omzetgroei en meer winst bij zorginstellingen

Net als in 2008 groeide de omzet van zorginstellingen in 2009 sterk, ondanks de recessie waarin Nederland verkeerde. Ook de winst is fors gestegen. Toch leed ongeveer een op de zeven zorginstellingen vorig jaar verlies.

Omzet zorginstellingen groeit met 6,4 procent in 2009

De omzet van de ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) kwam in 2009 uit op 47 miljard euro. Dat is bijna 6,4 procent meer dan in 2008. Ondanks de economische krimp was de omzetgroei van de zorginstellingen in 2009 in lijn met die in voorgaande jaren.

De omzetgroei in ziekenhuizen is met name toe te schrijven aan meer dagopnames, vooral in het vrij onderhandelbare segment van Diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Bij de GHZ komt dat door capaciteitsuitbreidingen en bij de GGZ door meer poliklinische behandelingen en beschermd wonen. De omzetgroei in de VVT was lager dan gemiddeld door de overheidsmaatregelen om de AWBZ-aanspraken op begeleiding te beperken.

Jaarlijkse omzetgroei per zorgsector, 2007 - 2009

Jaarlijkse omzetgroei per zorgsector, 2007 - 2009

Winstgevendheid fors verbeterd

De winstgevendheid van zorginstellingen is in 2009 verbeterd, vooral bij de GGZ en VVT. Daar namen de winstpercentages toe van 0,5 en 0,1 procent in 2008 naar 1,9 procent voor beide in 2009. De winstgevendheid van de GHZ verdubbelde naar 3 procent. De winst van de ziekenhuizen ten slotte nam minder snel toe, van 1,3 procent in 2008 naar 1,5 procent in 2009. In 2009 maakten de zorginstellingen samen een winst van bijna 900 miljoen euro. 

De GGZ krabbelde in 2009 weer op na een moeilijk 2008 waarin extra kosten werden gemaakt door de invoering van een nieuw declaratiesysteem op basis van DBC’s voor de geneeskundige GGZ. De VVT-sector deed het beter doordat de huishoudelijke hulp onder de Wmo door hogere tarieven minder verliesgevend is geworden. Het opbouwen van vermogensreserves door het maken van winst is van belang om de steeds grotere risico’s te dekken die zorginstellingen lopen door meer marktwerking.

Winstgevendheid per zorgsector, 2007-2009

Winstgevendheid per zorgsector, 2007-2009

Spreiding in winstgevendheid tussen zorginstellingen

In 2009 verkeerde ongeveer een op de zeven zorginstellingen in de rode cijfers. Een derde van de instellingen, met uitzondering van de ziekenhuizen, had in 2009 een winstmarge boven 5 procent. De meeste instellingen behaalden winstpercentages tussen 0 en 5.

Instellingen per zorgsector naar de mate van winstgevendheid, 2009

Instellingen per zorgsector naar de mate van winstgevendheid, 2009

Rudi Bakker, Martin Boon, Karin Riksen en Tessa van Zonneveld
 
Bronnen: