Minder gedwongen ontslagen in 2010

In 2010 zijn 105 duizend mensen gedwongen ontslagen. Een jaar eerder waren dat er nog 122 duizend. De daling met 14 procent is toe te schrijven aan het economisch herstel.

Onvrijwillig ontslag

Minder gedwongen ontslagen in 2010

Beperkte stijging in 2009

Werknemers kunnen te maken krijgen met gedwongen ontslag op initiatief van de werkgever (via de kantonrechter of het UWV) of door een faillissement.

In 2009 is het aantal gedwongen ontslagen door de economische recessie sterk gestegen, maar duidelijk minder dan in de periode 2001-2003. Dat hangt deels samen met de deeltijd-WW-regeling, die in 2009 tijdelijk is ingevoerd. Hierdoor konden bedrijven werknemers in dienst houden, die ze anders hadden moeten ontslaan.

Afname in 2010 met 14 procent

Door het economische herstel in 2010 is het aantal ontslagen met 14 procent afgenomen. De rechtbanken kregen 22,1 duizend verzoeken om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, een kwart minder dan in 2009. Het UWV verleende 25,7 duizend ontslagvergunningen in 2010. Dat is 30 procent minder dan een jaar eerder.

Het aantal ontslagen door faillissement nam juist toe: van 55,4 duizend in 2009 tot 56,8 duizend in 2010. Weliswaar waren er minder bedrijfsfaillissementen dan in 2009, maar daar zaten wel enkele grote bedrijven bij met relatief veel werknemers.

Ontslag via UWV, kantonrechter of door faillissement

Ontslag via UWV, kantonrechter of door faillissement

UWV: vooral bedrijfseconomische redenen

Bij ontslag via het UWV zijn bedrijfseconomische omstandigheden in de meeste gevallen de aanleiding. In 2010 gold dit voor drie kwart van de door het UWV verleende ontslagvergunningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële problemen, reorganisaties of het afstoten van taken.

Veel minder ontslag door arbeidsongeschiktheid

Een andere veel voorkomende grond voor ontslag via het UWV is arbeidsongeschiktheid. Hierin is de afgelopen jaren echter een geleidelijke daling zichtbaar. In 2010 verleende het UWV 5,3 duizend ontslagvergunningen op grond van arbeidsongeschiktheid. In 2002 waren dat er nog 19,4 duizend.

Deze afname is waarschijnlijk toe te schrijven aan maatregelen om arbeidsongeschiktheid terug te dringen zoals de Wet verbetering poortwachter uit 2002 en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte uit 2004.

Door UWV of CWI verleende ontslagvergunningen naar grond waarop de vergunning is verleend

Door UWV of CWI verleende ontslagvergunningen naar grond waarop de vergunning is verleend

Arno Sprangers en Vinodh Lalta

Bron: Onvrijwillig ontslag