Economie 1,1 procent gekrompen

  • In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder
  • Investeringen 4,2 procent lager
  • Consumptie huishoudens 1,1 procent lager
  • Uitvoer 3,8 procent hoger
  • 0,2 procent krimp t.o.v. vierde kwartaal
  • Iets minder banen

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2012 met 1,1 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de investeringen en de consumptie liepen sterk terug. De uitvoer groeide wel. Ten opzichte van een kwartaal eerder kromp de economie met 0,2 procent. Daarmee zat Nederland ook in het eerste kwartaal nog in een recessie. Het eerste kwartaal van 2012 kende één werkdag meer dan het eerste kwartaal van 2011.

Derde kwartaal met krimp

Met de krimp van 0,2 procent slonk de economie voor het derde achtereenvolgende kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens de gangbare definitie is er bij twee of meer achtereenvolgende kwartalen van krimp sprake van een recessie. In het vierde kwartaal van 2011 kromp de economie met 0,7 procent en in het derde met 0,4 procent.

Investeringen fors gedaald

De belangrijkste reden voor de krimp in het eerste kwartaal is de afname van de investeringen. Die waren 4,2 procent lager dan een jaar eerder. Vooral de bouwinvesteringen liepen terug. Dit kwam vooral doordat er minder kon worden gewerkt. Er was meer vorstverlet en een groter deel van de kerstvakantie in de bouw viel in januari.

Consumptie verder verminderd

De verdere daling van de consumptie door huishoudens versterkte de economische teruggang. De consumenten besteedden 1,1 procent minder dan een jaar eerder. De consumptie loopt al terug vanaf het eerste kwartaal van 2011. In het eerste kwartaal van 2012 werden er met name veel minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Ook aan woninginrichting werd minder besteed. Voor het eerst sinds lange tijd werden er wel weer meer voedingsmiddelen en kledingstukken gekocht.
De consumptie door de overheid was in het eerste kwartaal 0,3 procent lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid loopt terug sinds het derde kwartaal van 2011. Dit komt door een daling van het aantal ambtenaren en het onderwijzend personeel. De zorgkosten voor de overheid waren nog wel hoger dan een jaar eerder.

Uitvoer gestegen

De uitvoer groeide in het eerste kwartaal met 3,8 procent. Dit komt met name door een sterke groei van de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlandse producten, waar Nederland meer geld aan verdient, steeg met 0,2 procent licht. Dit betekent wel een opleving na de krimp in het vierde kwartaal.

Bouw gekrompen

De bouw produceerde in het eerste kwartaal bijna 11 procent minder dan een jaar geleden. Dat de bouw zo sterk daalde, kwam vooral doordat er minder kon worden gewerkt. De industrie kromp net als in het vierde kwartaal licht. De delfstoffenwinning kromp omdat er minder gas werd opgepompt dan in het eerste kwartaal van 2011. Ook de zakelijke dienstverlening presteerde slechter, vooral doordat er minder uitzendkrachten werden ingezet.

Iets minder banen

In het eerste kwartaal van 2012 waren er 13 duizend banen van werknemers minder dan in het overeenkomstige kwartaal van 2011. Dit is een daling van 0,2 procent. Het aantal banen in het openbaar bestuur daalde met 17 duizend. Ook in de meeste andere bedrijfstakken waren er in het eerste kwartaal minder banen dan een jaar eerder. Alleen in de handel, vervoer en horeca, de zorg en de informatie en communicatie is het aantal banen gestegen. Na correctie voor seizoeninvloeden ligt het aantal banen 21 duizend lager dan in het voorafgaande kwartaal.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.