Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:loonstijging
45 resultaten voor keyword:loonstijging

Pagina 1 van 2

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Grootste cao-loonstijging in 40 jaar

De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van 2023 een nieuw hoogtepunt. Met 5,0 procent lag de ontwikkeling bijna twee keer zo hoog als een jaar eerder (2,7 procent). Het verschil...

Artikelen

Grootste cao-loonstijging in veertien jaar, maar inflatie stijgt harder

In 2022 stegen de cao-lonen met 3,2 procent ten opzichte van 2021, de grootste toename sinds 2008. De inflatie was flink hoger. In de bedrijfstak onderwijs was de loonstijging het grootst..

Artikelen

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Beroepsbevolking onderwijsniveau; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd,

Cijfers

In 2020 grootste cao-loonstijging in twaalf jaar

De cao-lonen zijn in 2020 gestegen met 3,0 procent. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de cao-loonstijging 2,9 procent.

Artikelen

In derde kwartaal 2020 cao-loonstijging 3,0 procent

In het derde kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Die stijging is even groot als in het eerste kwartaal van dit jaar en iets groter dan in...

Artikelen

Cao-lonen 3,1 procent gestegen in eerste kwartaal 2020

In het eerste kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Na het eerste kwartaal van 2009 is de loonstijging niet meer zo groot geweest.

Artikelen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

Krijgen mannen en vrouwen gelijk loon voor gelijk werk?

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren kleiner geworden.

Artikelen

Cao-loonstijging in het derde kwartaal iets afgenomen

In het derde kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Deze toename is iets minder dan in de voorgaande kwartalen. De stijging ligt bovendien nog...

Artikelen

Hoogste cao-loonstijging sinds eind 2009

In het eerste kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,8 procent gestegen. De loonstijging is hiermee op het hoogste punt uitgekomen sinds eind 2009. De stijging ligt nog wel ruim onder de inflatie.

Artikelen

Cao-loonstijging in derde kwartaal toegenomen

In het derde kwartaal van 2012 zijn de cao-lonen met 1,7 procent gestegen. Hiermee is de cao-loonstijging op het hoogste punt sinds eind 2009 uitgekomen. De loonstijging ligt nog wel onder de...

Artikelen

Tweede raming economische groei tweede kwartaal 2012: kleine opwaartse bijstelling

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2012 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming komt op jaarbasis 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste...

Artikelen

Iets minder banen

In het eerste kwartaal van 2012 waren er 26 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit komt overeen met een afname van 0,3 procent.

Artikelen

Tweede raming vierde kwartaal 2011: economie krimpt 0,6 procent

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,1 procentpunt hoger uit dan...

Artikelen

Iets meer banen

In het vierde kwartaal van 2011 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010. Dit is een toename van 0,4 procent.

Artikelen

Iets meer banen dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in het eerste kwartaal van 2010.

Artikelen

Bescheiden loonstijging eerste kwartaal 2011

In het eerste kwartaal van 2011 waren de cao-lonen 1,1 procent hoger dan een jaar geleden. Dit is de laagste loonstijging sinds 2005.

Artikelen

Afname banen kleiner

In het tweede kwartaal waren er 63 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2009. Dit is een afname van 0,8 procent. De krimp is kleiner dan die in de voorgaande drie...

Artikelen

Veel kleiner banenverlies

In het tweede kwartaal van 2010 waren er 63 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2009.

Artikelen

Laagste loonstijging sinds 2005

De cao-lonen waren in het tweede kwartaal van 2010 gemiddeld 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de laagste stijging sinds 2005.

Artikelen