Tweede raming economische groei tweede kwartaal 2012: kleine opwaartse bijstelling

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2012 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming komt op jaarbasis 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste raming van 14 augustus.

Aan de bestedingenkant is de export van goederen en diensten opwaarts bijgesteld. Het handelsoverschot komt hierdoor hoger uit dan eerder geraamd. De consumptie van de overheid is neerwaarts aangepast. Aan de productiekant is de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid, de handel en reparatie en het vervoer licht naar boven bijgesteld. De toegevoegde waarde van de financiële instellingen en de bedrijfstak informatie- en communicatie is daarentegen neerwaarts aangepast.

Kwartaal-op-kwartaalgroei blijft 0,2 procent

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de eerste raming.

Minder banen en bescheiden loonstijging in tweede kwartaal 2012

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 53 duizend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2011. Dit is een daling van 0,7 procent. Deze tweede raming van het aantal banen komt vrijwel overeen met de eerste raming. Na correctie voor seizoensinvloeden is het aantal banen 14 duizend lager dan in het eerste kwartaal van 2012. De lonen per arbeidsjaar lagen 0,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht.